Lunastusprosessin erityispiirteet tutuiksi lunastusmenettelykoulutuksessa

Lunastusmenettelyllä tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyä. Se on välimiesmenettely, joka vaatii välimieheltä erityistä osaamista juridiikasta ja lunastuskäytännöistä. Menettelyn erityispiirteiden vuoksi Keskuskauppakamari järjestää aiheesta koulutuksen välimiehenä ja uskottuna miehenä toimiville sekä menettelyissä asianosaisena tai näiden asiamiehenä toimiville.

Miten lunastusmenettely eroaa normaalista välimiesmenettelystä?

Lunastuslautakunnan jäsen, OTT, siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Ville Pönkä Helsingin yliopistosta kertoo lunastusmenettelyyn liittyvän monia piirteitä, jotka eivät ole läsnä normaalissa välimiesmenettelyssä.

”Näitä lunastusmenettelyn erityispiirteitä ovat muun muassa vakuusmenettely, uskotun miehen osallisuus ja ylipäätään se, että välimiesoikeuden toimivallasta ja tehtävistä on säädetty varsin tarkkarajaisesti laissa”, hän sanoo.

Lisäksi osakeyhtiölain mukaisessa välimiesmenettelyssä välimiesoikeuden keskeisimpänä tehtävänä on määrätä osakkeelle käypä hinta, jolla osake lunastetaan osakkeenomistajalta. Tämä edellyttää Pöngän mukaan välimieheltä niin juridisen viitekehyksen tuntemusta kuin yrityksen arvonmääritysoppien ja aikaisemman lunastuskäytännön hallintaa.

Miksi kannattaa osallistua lunastusmenettelykoulutukseen?

”Lunastusmenettelykoulutuksessa menettelyä käsitellään seikkaperäisesti ja kokonaisvaltaisesti. Lisäksi koulutuksessa perehdytään yleisiin välimiesmenettelyoikeudellisiin kysymyksiin ottaen huomioon lunastusprosessin erityispiirteet”, Pönkä sanoo.

”Koulutus on suunnattu välimiehenä ja uskottuna miehenä toimiville. Lisäksi se sopii sellaisille henkilöille, jotka ovat menettelyissä joko asianosaisena tai asianosaisen asiamiehenä”, Pönkä kertoo.

Keskuskauppakamari järjestää 16.–17.9.2020 tilaisuuden Lunastusmenettelykoulutus. Lue lisää