Riskienhallintaan ja strategiaan liittyvien asioiden käsittely lisääntynyt noin 40 prosentilla PK-yrityksistä

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva: Liisa Takala.

Viimeaikaiset tapahtumat, kuten koronapandemian päättyminen, Venäjän hyökkäys ja kiihtynyt inflaatio, ovat korostaneet PK-yritysten tarvetta nopeaan reagointiin myös hallitustyöskentelyssä, selviää kauppakamarien toteuttamasta kyselystä. Kyselyn mukaan riskienhallintaan liittyvien asioiden käsittely on lisääntynyt jopa 40 prosentilla ja strategiaan ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien asioiden käsittely 36 prosentilla PK-yrityksistä. Myös pandemia-aikana käyttöön otettujen etäosallistumisjärjestelyjen käyttöä on jatkettu. Kyselyyn vastasi 788 yritysjohtajaa eri puolelta Suomea.

Kauppakamarien kyselyssä selvitettiin, kuinka koronapandemian päättyminen, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtynyt inflaatio ja kauppapolitiikan jännitteet ovat vaikuttaneet pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyöskentelyyn.

Riskienhallintaan liittyvien asioiden käsittely on lisääntynyt 40 prosentilla ja strategiatyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien asioiden käsittely 36 prosentilla PK-yrityksistä. Myös rahoituksen ja käyttöpääoman riittävyyteen sekä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien asioiden käsittely on lisääntynyt lähes 30 prosentilla PK-yrityksistä.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan kyselyn tulokset osoittavat, että yllättävät ja äkkinäiset muutokset ovat korostaneet tarvetta nopeaan reagointiin.

”Avoimissa vastauksissa tuotiin esille, että riittävän usein järjestettävät hallituksen kokoukset ovat vastaajien mukaan helpottaneet muuttuviin tilanteisiin. Joillakin yrityksillä viimeaikaiset tapahtumat eivät ole vaikuttaneet toimintaan lainkaan”, sanoo Kajala.

Koronapandemian aikana PK-yritysten hallitustyöskentely otti digiloikan. Pandemian päättymisen jälkeen etäosallistumisen hyödyntämistä on jatkettu. Vastaajayrityksistä 65 prosenttia ilmoitti hyödyntävänsä hallituksen kokouksissaan myös etäosallistumista. Kyselyn mukaan etäosallistumisjärjestelyjen käyttö on lisääntynyt 40 prosentilla vastaajayrityksistä.

”Etäosallistumisjärjestelyt ovat tuoneet joustavuutta hallitustyöskentelyyn. Toisaalta joissain yrityksissä on palattu ainakin osittain lähikokouksiin, sillä etäosallistumisen on koettu vähentävän vapaamuotoista keskustelua ja hankaloittavan siten esimerkiksi strategiatyöskentelyä”, sanoo Kajala.

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri luotaa yritysjohtajien näkemyksiä ja kokemuksia pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyöskentelystä. Kysely toteutettiin 10.-17.5.2023 ja siihen vastasi 788 yritysjohtajaa eri puolelta Suomea.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Yrittäjyys