”Röyhkein ei voi sanella maailman kulkua” – EU-komissaari Jyrki Kataisen mukaan suhtautuminen kauppapolitiikkaan on muuttunut

Keskuskauppakamari järjesti luottamushenkilöilleen yhteisen syksyn aloitusseminaarin 8.10. Helsingissä. Seminaarissa kauppapolitiikasta muuttuvassa maailmassa vieraili puhumassa EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi Keskuskauppakamarin syysseminaarissa 8.10.

Seminaarissa keskusteltiin muun muassa Keskuskauppakamarin tulevaisuusvisioista sekä valmistautumisesta tulevaan vaalivuoteen.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi muistutti omassa puheenvuorossaan, etteivät kauppakamarit ole vain elinkeinoelämän äänitorvi, vaan tarkoitus on ajaa yhteistä asiaa koko Suomen ja sen kilpailukyvyn hyväksi. Hän näkee kauppakamarit isojen visioiden ja rakenteellisten ratkaisujen tuojina yhteiskunnalliseen keskusteluun.

”Viemme ajatusta vanhasta edunvalvojan roolista kohti ratkaisukeskeisen vaikuttajan roolia. Niin tärkeää kuin edunvalvonta päivittäisessä työssä onkin, luo se ajatuksen nollasummapelistä: ”minun etuni vastaan jonkun toisen etu”. Vaikuttaminen on kuitenkin tehokkaimmillaan pitkän aikavälin asialistaan vaikuttamista: on keskityttävä siihen, mikä on Suomen menestyksen kannalta merkittävää”, Romakkaniemi sanoi.

Romakkaniemi painotti, että Suomen tulevan 100 vuoden menestyksen ratkaisee onnistuminen strategisissa valinnoissa, joiden avulla Suomesta voidaan tehdä maailman kilpailukykyisin maa.

”Nuo valinnat ovat osaaminen, toimiva infrastruktuuri, kilpailukykyinen ja kestävä julkinen talous sekä avoin yhteiskunta ja kilpailu, sujuva sääntely ja turhan byrokratian vähentäminen. Toisin sanoen tulevaisuuden Suomi on rakennettu vapauden ja vastuullisuuden, toimivan markkinatalouden ja vapaan kilpailun varaan”, hän totesi.

Romakkaniemi muistutti, ettei kukaan muuta Suomea yksin, vaan esimerkiksi kauppakamareille on luontevaa toimia verkostoitumisen alustana, kun eri toimijoita kootaan ratkaisujen ja tavoitteiden taakse.

”Haluamme olla sillanrakentaja erilaisten toimijoiden ja risteävien intressien yli, toimia yhteiseksi hyväksi. Tavoitteena on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi, joka on paras aivan jokaiselle. Sellainen Suomi on paras myös elinkeinoelämälle ja yrityksille”, hän sanoi.

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen vieraili Kskuskauppakmarin syysseminaarissa 8.10.

EU-komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen korosti puheenvuorossaan maailmankaupan suurta merkitystä esimerkiksi Suomelle, joka elää viennistä.

”Onko maailma menossa vahvimman oikeuden suuntaan niin että se, joka on röyhkein, säätelee maailman kulkua? Näinhän käy, jos yhteisiä sopimuksia ei ole tai jos niitä ei noudateta. Yleinen suhtautuminen kauppapolitiikkaan EU-jäsenmaissa on onneksi muuttunut positiivisempaan suuntaan. Ne nähdään osaksi sääntöperusteista maailmanhallintaa, ja että ne tuovat pelisääntöjä ja vastavoiman harvainvallalle”, Katainen totesi.

Kataisen mukaan EU-komissio on kiinnittänyt viime aikoina huomiota maailman kauppajärjestö WTO:n uudistamiseen. Uusia merkittäviä toimijoita kuten Kiina on tullut, ja siksi myös WTO:ta on uudistettava. Hän korostaa, että yhteisten sääntöjen on oltava uskottavia.

”Vapaakauppapolitiikan tuki on kasvanut EU:n jäsenmaissa, mutta uusia vastustajiakin on löytynyt: on ollut yllättävää, että Kanadan kauppasopimukseen on ottanut kriittisesti kantaa myös Italian hallitus, joka on siitä itsekin merkittävästi hyötynyt. Selvää ei ole, kuinka pitkälle se on valmis menemään asiaa vastustaessaan. Suomessa kauppapolitiikan toimimisen merkitys on suuri viennille ja työpaikoille. Siksi meidän olisi parasta olla nyt mukana niillä markkinoilla, jossa kauppa tulevaisuudessa tapahtuu – siis pitkälti EU-alueen ulkopuolella tulevina vuosina mitä suuremmassa määrin. Fiksuinta on olla mukana ennemmin kuin odottaa koska esimerkiksi Aasian jätit päättävät olevansa niin isoja ja itsenäisiä, ettei niiden ole tarpeen edes neuvotella kauppasopimuksia”, Katainen painotti.