Suomalaisyritysten on hyvä hallita uudet kansainvälisen kaupan pelisäännöt

Kansainvälisen kaupan toimivuus vaatii, että sitä koskevat kansainväliset ohjeet ovat jatkuvasti ajan tasalla. Tästä syystä Kansainvälinen kauppakamari ICC on uudistanut kansainvälisen kaupan toimituksissa myyjän ja ostajan välistä suhdetta määrittelevät Incoterms-toimitusehdot. Uudet Incoterms 2020 -toimitusehdot esitellään maailmanlaajuisesti 10.9.2019 ja myös Suomessa 18.9.2019 Helsingissä pidettävässä tilaisuudessa. Lisäksi alueelliset kauppakamarit järjestävät omia tilaisuuksiaan ympäri Suomea.

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Kuvaaja: Pasi Murto

Suomalaisyrityksillä on syksy aikaa paneutua uusiin toimitusehtoihin, jotka suositellaan otettavaksi osaksi yritysten kansainvälisiä kauppasopimuksia 1.1.2020 alkaen. Osaava toimitusten hallinta on keskeinen osa suomalaisten yritysten kilpailukykyä, riskienhallintaa ja myös hyvää asiakaspalvelua.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Incoterms® -toimitusehdot, kuten EXW, FOB, DDU, CIF ovat kansainvälisessä kaupassa maailmanlaajuisesti käytettyjä ehtoja, joihin viittaamalla kauppasopimuksissa myyjä ja ostaja sopivat tarkemmin tavaran toimitukseen liittyvistä seikoista kuten kuljetus- ja vakuutussopimuksen tekemisestä, tullauksesta sekä riskin siirtymisestä myyjältä ostajalle.

“Kansainvälisten toimitusten osaava ja sujuva hallinta on keskeinen osa suomalaisyritysten kilpailukykyä kansainvälisessä kaupassa”, muistuttaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori.

Vuoren mukaan kauppaprosessien, asiakirjojen ja toimitusehtojen oikealla hallinnalla voidaan nopeuttaa kaupankäyntiä, karsia turhia kustannuksia ja riskejä sekä palvella paremmin asiakkaita. Maakohtaiset vienti- ja tuontimääräysten tuntemus, oikeiden asiakirjamallien käyttäminen sekä toimitusehtojen hallinta tarjoaa oivat lähtökohdat onnistua kaupankäynnissä.

“Maailmanlaajuisesti paras logistiikka ja toimitusten halllinta oli aikanaan Nokian menestyksen avaimia matkapuhelinmarkkinoilla”, korostaa Vuori.

“Samaa kilpailuetua hakevat muutkin suomalaiset vientiyritykset ja Incoterms on siksi niille tärkeä työkalu”.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n laatimat Incoterms -toimitusehdot ovat myös Wärtsilälle elintärkeä työkalu globaalien toimitusten ja riskienhallinnassa sekä hyvän ja ennakoitavan asiakaspalvelun tarjoamisessa ostajalle.

”Wärtsilän kaltaiselle globaalille toimijalle on olennaista, että tavaroiden toimitukset tapahtuvat kohdemaasta riippumatta riskittä, sujuvasti ja ennakoidun mukaisesti sovittua kauppatapaa noudattaen eikä ylimääräisiä kulujakaan synny myyjälle eikä ostajalle”, korostaa Wärtsilän riskienhallintajohtaja Jan Virtavuori.

”Kansainvälisen kaupan toimivuus vaatii, että yrityselämä kehittää jatkuvasti kaupankäyntiä tukevia pelisääntöjä ja malleja ajan hermolla olevan itsesääntelyn kautta”, muistuttaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n kansainvälisen asiantuntijaryhmän suomalaisjäsen, oikeustieteen tohtori ja asianajaja Lauri Railas.

Railas toimii Suomessa myös ICC Incoterms -neuvonantajaryhmän puheenjohtajana.

Railaksen mukaan Incoterms 2020 -toimituslausekkeet on laadittu ottaen huomioon tuoreimmat muutokset kansainvälisen kaupan käytännöissä. Erityisesti vakuuttamiseen ja turvallisuuteen liittyvää tehtävänjakoa myyjän ja ostajan välillä on haluttu selkeyttää.

Lisätietoja Incoterms 2020 –toimitusehdoista ja tilaisuudesta: https://kauppakamari.fi/hankkeet/tapahtumat/incoterms2020/

Incoterms 2020 –toimitusehdot ovat jo ennakkotilattavissa : https://icckauppa.fi/tuote/ennakkotilaus-incoterms-2020/
Kirjan toimitukset alkavat 19.9.2019.

Lisätiedot:

Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC, 050 553 5319, timo.vuori@icc.fi

Jan Virtavuori, riskienhallintajohtaja Wärtsilä, 040 593 5374, jan.virtavuori@wartsila.com

Lauri Railas, asianajaja, Railas Oy, 020 7348654, lauri@railas.fi