Suomen on aktiivisesti houkuteltava ulkomaalaisia työntekijöitä – Työlupien käsittelyajaksi kuukausi

Työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien lupaprosessit on viipymättä sujuvoitettava ja käsittelyajoille on annettava kuukauden palvelulupaus. Useat hakijat joutuvat tällä hetkellä odottamaan työlupaa 6-8 kuukautta, jopa kauemmin. Keskuskauppakamarin mukaan lupaprosessit olisi mahdollista kehittää digitalisaation avulla sekä viranomaisten yhteistyötä kehittämällä asiakaslähtöisiksi ja tehokkaiksi.

Johanna Sipola kuvattuna maanantaina 30. lokakuuta 2017.

”Työperusteinen maahanmuutto on Suomelle välttämättömyys, jotta yritysten työvoimapulaa pystytään helpottamaan ja hyvinvointivaltion rahoitus voidaan väestön ikääntyessä turvata”, sanoo johtaja Johanna Sipola Keskuskauppakamarista.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi maanantaina tiedon, että työvoimapulasta johtuen vuonna 2017 jäi täyttämättä tai syntymättä 60 000 työpaikkaa. Sipolan mukaan talouskasvu ei saa tyssätä osaajapulaan vaan kaikki keinot työvoiman saatavuuden kasvattamiseksi on otettava käyttöön. Työperusteisen maahanmuuton merkittävä lisääminen nykyisestä on yksi tärkeä keino.

Keskuskauppakamari ajaa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta luopumista. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä työntekijälle, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU:n alueella jo saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Saatavuusharkinta pidentää osaltaan työlupaprosesseja.

”Saatavuusharkinnasta luopuminen olisi Suomelle kilpailuetu, joka lisäisi maamme houkuttelevuutta ulkomaalaisten osaajien silmissä. Saatavuusharkinta on byrokraattinen ja turha prosessi, sillä yritykset tietävät viranomaisia paremmin osaamistarpeet, joita yrityksissä eri puolilla maata on”, Sipola sanoo.

Sipolan mukaan saatavuusharkinnan poistamiseen liittyvät uhkakuvat ovat liioiteltuja.

”Puhutaan halpatyövoimasta ja pelotellaan kahden kerroksen työmarkkinoiden syntymisellä. En ymmärrä, miten nämä väitteet liittyvät saatavuusharkinnan poistamiseen. Suomessa on erittäin säännellyt työmarkkinat. Mahdollisiin lieveilmiöihin on myös aina mahdollista puuttua jälkivalvonnalla, siirtämällä resursseja ennakkoselvityksistä jälkikäteen tehtävään seurantaan ”, Sipola jatkaa.

Keskuskauppakamari julkaisi tänään hallitusohjelmatavoitteitaan työperusteiseen maahanmuuttoon liittyen. Lupaprosessien sujuvoittamisen ja saatavuusharkinnasta luopumisen lisäksi Keskuskauppakamari haluaa ulkomaalaisten työntekijöiden aktiivista houkuttelua maahan sekä jo maassa olevien ulkomaalaisten kotouttamista työelämälähtöisesti.

”Tarvitsemme avoimen, kansainvälisemmän yhteiskunnan, joka toivottaa ulkomaalaiset osaajat tervetulleeksi Suomeen töihin. Yhteiskuntamme vastaanottokykyä on kasvatettava kaikin tavoin, lupaprosesseista asenteisiin. Tarvitsemme esimerkiksi nykyistä laajemmin viranomaispalveluita englanniksi, enemmän kansainvälisiä kouluja, lisää englanninkielistä opetusta ammattikouluihin, yhden luukun palveluita maahan asettautumiseen sekä maahanmuuttajien kannustamista yrittäjyyteen”, Sipola luettelee.

Keskuskauppakamarin tavoitteet työperusteiseen maahanmuuttoon liittyen ovat luettavissa  kokonaisuudessaan linkistä: VAALITEESIT: Työperusteinen maahanmuutto