Työllisyystilanne heikkenee – eikä parannusta ole näkyvissä 

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala

Työllisyystilanne heikkeni lokakuussa jokseenkin tuntuvasti viime vuoteen verrattuna. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan työllisyystilanteeseen ei ole tulossa parannusta lähikuukausina.  

Työllisyystilanne heikkeni lokakuussa jokseenkin tuntuvasti viime vuoteen verrattuna. Lokakuussa työllisenä oli Suomessa 2 605 000 henkeä. Määrä on 31 000 alhaisempi kuin viime vuonna. Osittain tiputusta selittää viime vuoden korkea vertailutaso. 

Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille oli lokakuussa 78,0 prosenttia. Ainakin toistaiseksi yleisemmin käytetty 15–64-vuotiaiden työllisyystrendi oli 73,6 prosenttia. Korkeimmat trendilukemat mitattiin viime vuoden loka- ja marraskuissa, jolloin työllisten trendi oli 74,2 prosenttia. 

”Työllisyystilanne ei ole toistaiseksi katastrofaalinen, mutta suunta on heikkenevä. Työllisyyden huippu ajoittui viime vuoden loppusyksyyn, minkä jälkeen tilanne on pienin askelin painunut alaspäin. Valitettavasti heikentyminen tulee jatkumaan melko varmasti myös lähikuukausina”, arvioi Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist

Työttömänä oli lokakuussa henkeä 190 000, mikä on 28 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendilukema nousi jälleen ja oli nyt jo 7,5 prosenttia. Alimmillaan työttömyysasteen trendi oli vuoden 2022 toukokuussa 6,5 prosenttia. 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan lokakuussa oli kokoaikaisesti lomautettuja 21 200. Määrä on 3500 enemmän kuin syyskuussa ja 10 300 enemmän kuin vuosi sitten. 

”Lomautusten määrä on melkein tuplaantunut vuodessa, mikä kertoo aika selvää kieltä suhdannetilanteesta. Vaikean suhdannevaiheen kesto tulee määrittämään sen, muuttuvatko lomautukset jatkossa pysyväksi työttömyydeksi. Osaajapulasta kärsivät yritykset eivät haluaisi kevyin perustein luopua työvoimastaan”, toteaa Appelqvist. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa määräaikaisesti lomautetut henkilöt tulkitaan vielä työllisiksi niin kauan kuin lomautus on kestänyt alle kolme kuukautta. Pikkuhiljaa myös lomautettuna olevia henkilöitä tulee enenevässä määrin kirjatuksi työttömiksi tai työvoiman ulkopuolelle riippuen siitä, ovatko he etsineet töitä vai ei. 

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli lokakuussa 89 400. Kasvua viime vuoteen nähden oli 1700 henkeä. 

”Pitkäaikaistyöttömyys on jämähtänyt huolestuttavan korkealle tasolle, ja näiltäkin osin edetään väärään suuntaan. Pitkäaikaiset työttömyysjaksot muodostavat aina riskin, ja iso osa työttömistä saattaa olla sitä kautta ajautumassa pysyvästi pois työmarkkinoilta”, sanoo Appelqvist. 

Jukka Appelqvist

Pääekonomisti

+358 44 263 1051

Kategoriat:Työllisyys, Jukka Appelqvist