Vähemmän mutta parempaa sääntelyä

Hallitusohjelmassa on sitouduttava yritysten hallinnollisen taakan keventämiseen sekä kaavoitus-, lupa- ja valitusprosessien nopeuttamiseen. Yhden luukun periaate on toteutettava.

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen tähtäävä hallintoneuvoston toimintaohjelma päättyi tuloksettomana vuonna 2012. Yrityksillä on miljardiluokan investoinnit jäissä toimimattomien kaavoitus- ja lupakäytäntöjen vuoksi. Tilanteen korjaamiseksi kauppakamarien ylisääntelyteesit vaativat vähemmän mutta parempaa sääntelyä.

Sääntely hyvä, ylisääntely paha

Hallinnollisen taakan keventäminen ja ylisääntelyn torjunta edellyttää seuraavia toimia:

Lainvalmisteluun on saatava konsernijohto, jotta lakihankkeiden tarpeellisuus ja oikeasuhtaisuus tulisi harkituksi laajemmin kuin yhden ministeriön tai sen yksikön näkökulmasta. Yritysvaikutusten arvioinnin on saatava suurempi painoarvo jatkossa. (Tällä hetkellä yritysvaikutuksen arvio kattaa kuusi promillea hallituksen esitysten sisällöstä.) Lakihankkeille on saatava myös takuukorjausmekanismi, jossa uusien lakien toimivuus ja tarpeellisuus arvioitaisiin uudestaan esimerkiksi vuoden tai kahden kuluttua lain voimaantulosta. Yrityksiltä vaadittavien raporttien määrää on vähennettävä.

Valtioneuvoston on luovuttava peruslinjastaan kannattaa kaikkia Euroopan komission esityksiä automaattisesti. Kannanmuodostuksen on tapahduttava tapauskohtaisesti Suomen edun mukaisesti, jossa tavoitteena on teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen Suomessa. EU-sääntelyn kansallisessa täytäntöönpanossa ei saa säätää Suomi-lisää. Suomalaisten yritysten on voitava toimia yhtäläisillä edellytyksillä kilpailijamaiden yritysten kanssa.

Kaikkeen säädösvalmisteluun tulee kuulua arviointi siitä, onko viranomaissääntely tarpeen vai olisiko itsesääntely sopiva ja riittävä ratkaisu.

Kauppojen aukioloajat tulee vapauttaa.

Rakentamisen ja kaavoituksen byrokratiaa purettava

Ylettömän yksityiskohtaisista rakentamismääräyksistä on luovuttava ja rakennusliikkeiden on saatava rakentaa ostajien haluamia asuntoja. Kunnat on pakotettava kaavoittamaan riittävästi tonttimaata.

Rakennus- ja ympäristölupien käsittelylle on säädettävä maksimiaika. Enimmäiskäsittelyajan tulisi olla kolme kuukautta pienille hankkeille ja yhdeksän kuukautta laajoille hankkeille. Vaikutukseltaan poikkeuksellisen merkittävien hankkeiden osalta voitaisiin käyttää yli yhdeksän kuukauden enimmäisaikaa.

Valitusprosessien hitauteen on puututtava. Keinoja siihen ovat valitusoikeuksien rajaaminen, valitusmaksun periminen, (palautus, jos valitus menestyy), viranomaisten keskinäisten valitusten kielto ja maksimikäsittelyajan säätäminen valituksille.

Keskuskauppakamarin 25 ehdotusta rakentamisen sujuvoittamiseksi

Pörssiä ei saa säännellä hengiltä

Pörssiyhtiöiden sääntelystä on tullut yhtä yksityiskohtaisempaa. Ylisääntely on merkittävä syy Helsingin pörssin näivettymiskierteelle. Pörssisääntelyä on kevennettävä sekä Suomen että EU:n tasolla erityisesti raportointivelvoitteiden osalta. Suomen on vaikutettava siihen, että vireillä oleva osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muutos on kohtuullinen, eikä vie yrityksen tavanomaista liiketoimintaa ja laajoja raportteja yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pörssiyhtiöiden hallituskokoonpanot kuuluvat osakkeenomistajien päätettäväksi, ei lainsäätäjälle. EU:sta peräisin olevaan pörssisääntelyyn ei saa säätää Suomi-lisää.

Keskuskauppakamarin 15 vaatimusta Helsingin pörssin näivettymiskierteen pysäyttämiseksi