Hallitus tavoitteli ohjelmassaan päätösperäisesti 60 000 lisätyölllistä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Budjettiriihessä 16.9.2020 hallitus sopi uudesta tavoitteesta, jonka mukaan hallitus tekee hallituskauden aikana taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutukset.

Seuraamme tavoitteen kehittymistä päivittäen alla olevaa listaa sitä mukaa, kun hallitus tekee esityksiä tai linjauksia.

Alla oleva lista on kuvamuodossa myös täällä.


Hallituksen esitys käsitelty
Työllisyysvaikutus (min)Työllisyysvaikutus (max)
Työnantajan maksamien muuttokustannusten osittainen verovapaus
Pientuloisille suunnattu veronkevennyt
Solidaarisuusveron jatkaminen
Kotitalousvähennyksen leikkaus

Laki ulkomaisen palkansaajan lähdeverosta
3500
Vakuutusmaksujen korotus
Työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,25 prosenttiyksikköä
Työeläkemaksu nousee 0,4 prosenttiyksikköä
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu nousee 0,66 prosenttiin ja päivärahamaksu alenee 1,16 prosenttiin
-4000
Aktiivimallin purkaminen (ks. myös tämä)-12000-2050
Perusturvan ja muiden etuuksien tasokorotus-3000
Aikuiskoulutustuen uudistaminen200
Oppivelvollisuuden laajentaminen1600
Työttömyysturvan lisäpäivien alaikärajan nosto65007000
Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen2900

Yhteensä (HE käsitelty)

-4300

6150

Ei vielä hallituksen esitystä
Perhevapaauudistus-20000
Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli200
Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli9400
Yli 55-vuotiaiden työllisyyden lisääminen9100
Erityistehtäväyhtiö työllistämään osatyökykyisiä1000
Työkykyohjelman laajentaminen ja palkkatuki600
TE-palvelujen siirto kuntiin (sis. kuntien kannustinmalli)6500
Työperäisen maahanmuuton koko potentiaali käyttöön1500
Jatkuvan oppimisen uudistus koskee koko väestöä1000

Yhteensä (kaikki)

23000

35450