Vastuullisuus – maailmanparannusta vai liiketoimintaa?

Yritysvastuu, vastuullisuusraportointi, ihmisoikeudet, hiilijalanjälki, ilmastonmuutos, viherpesu. Yritysjohdon aktiiviseen sanastoon on viime vuosina noussut yhä enemmän vastuullisuuteen liittyvää termistöä. Vain vastuullinen yritys voi menestyä tulevaisuudessa, sanotaan, mutta mitä vastuullisuus oikein vaatii yritysjohdolta?  

Keskustelua vastuullisuudesta vaikeuttaa toisinaan se, että asiaa voi lähestyä kovin monesta tulokulmasta. Yhdelle motivaatio vastuulliseen toimintaan syntyy ennen muuta siitä, että haluaa pelastaa maailman. Toinen kokee, että paine vastuullisuuteen tulee ulkopuolelta, esimerkiksi rahoittajien suunnasta. Kolmannelle taas vastuullisuus näyttäytyy uusina liiketoimintamahdollisuuksina tai kilpailuetuna. Kaikki lähestymistavat ovat sinänsä yhtä oikeita, mutta vastuullisuuden johtamista helpottaa, jos yritysjohto pystyy tunnistamaan omat motivaatiotekijänsä ja toimimaan niiden johdattamana.  
 
Me Keskuskauppakamarissa haluamme osaltamme varmistaa, että suomalaiset yritykset ovat vastuullisuuden suunnannäyttäjiä koko maailmassa. Me uskomme, että vastuullisella liiketoiminnalla on kaikki edellä mainitut ulottuvuudet – ja varmasti monta muutakin. 

Haluamme kutsua yritykset mukaan toimimaan hiilineutraalin Suomen puolesta. Haluamme myös osoittaa inspiroivilla esimerkeillä, miten vastuullinen liiketoiminta voi tuoda yrityksille merkittävää kilpailuetua, ja kaiken tämän toteuttamiseksi haluamme tarjota yrityksille konkreettisia työkaluja oman vastuullisuutensa toteuttamiseen ja siitä viestimiseen.  
 
Uskomme, että vastuullisuuden on oltava kiinteä osa tulevaisuudessakin menestyvän yrityksen strategiaa. Strategisilla valinnoilla maailmanparannus voi luoda kukoistavaa liiketoimintaa.  

Miten tämä kaikki muuttuu toiminnaksi? Miten vastuullisuutta tulisi johtaa? Olemme rakentaneet yritysjohdon avuksi ja tueksi vastuullisuusvalmennuksen. Ohjelma sisältää kaiken sen, mitä yritysjohtajan tulee tietää yritysvastuusta.  

Vastuullisuusvalmennus koostuu neljästä moduulista, jotka käsittelevät vastuullisuutta eri näkökulmista ja tarjoavat konkreettisia työkaluja vastuullisuuden johtamiseen omassa organisaatiossa.  

Ohjelman aikana kuulemme huippuasiantuntijoita sekä yritysesimerkkejä. Osana valmennusta osallistujat tekevät vastuullisuuden vaikutustenarvioinnin sekä saavat mahdollisuuden osallistua erillisiin hiilijalanjäljen laskentaan ja ihmisoikeuksiin keskittyviin koulutuksiin.  

Vastuullisuusvalmennus toteutetaan ensimmäistä kertaa syksyllä 2021. Lue lisää täältä.

Wikberg Stina

Wikberg Stina

Johtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuus

+358 40 342 4781

Kategoriat:Vastuullisuus, Stina Wikberg