Kiinteistönarviointilautakunta

Kiinteistönarviointilautakunta huolehtii auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) auktorisoinnista ja näiden toiminnan valvonnasta. Lisäksi lautakunta järjestää kiinteistönarvioitsijakokeita ja huolehtii Keskuskauppakamarin hyväksymien kiinteistönarvioitsijoiden (KHK) toiminnan valvonnasta ja siihen liittyen kiinteistönarvioinnin yleisestä ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Lautakunta myös edistää hyvää kiinteistönarviointitapaa ja ohjaa menettelytapoja esimerkiksi antamalla yleisiä suosituksia. Se myös edistää ja tukee kiinteistöarviointialan tutkimusta ja koulutusta.

Arvopaperien liikkeeseenlaskijoita ja sijoittajia edustavat rekisteröidyt yhdistykset voivat esittää jäsenehdokkaitaan lautakuntaan. Jäsenten on oltava kiinteistöarviointiin hyvin perehtyneitä ja he eivät saa olla auktorisoituina kiinteistöarvioijina tällä hetkellä toimivia. Lautakunnan jäsenistä vähintään kaksi ja heidän varajäsenensä nimetään näistä esityksistä.

Lautakunta kaudelle 2019 – 2021 on nimetty. Perusteltuja esityksiä jäsenistä, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit, voi kaudelle 2022 – 2024 toimittaa kiinteistönarviointilautakunnan sihteeri Raisa Harjulle sähköpostitse (raisa.harju@chamber.fi)

Kiinteistönarviointilautakunnan jäsenet:

Kausi 2019-2021

Kiinteistönarviointilautakunnan kokoonpano kaudella 2019–2021

Kiinteistönarviointilautakunnan kokoonpanoksi kaudeksi 2019–2021 on valittu seuraavat henkilöt (kokoonpanossa on otettu huomioon kiinteistörahastolain 18 a §:n vaatimukset):

Puheenjohtaja

Kiinteistöopin professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto

Varapuheenjohtaja

Senior Legal Councel Helena Kinnunen, Fondia

 Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä

KHT Pasi Pekkarinen, Ernst & Young Oy
varajäsen:
Senior Manager Jari Lehtinen, PwC

Päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry
varajäsen:
Maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos

Kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
varajäsen:
Head of Finland Antti Muilu, Niam Oy

Johtaja Miika Kotaniemi, RAKLI ry
varajäsen:
Aluepäällikkö Toni Pekonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lakimies Jukka Aaltonen, Finanssivalvonta
varajäsen:
Johtava riskiasiantuntija Torsten Groschup, Finanssivalvonta

Johtaja Arja Lehtonen (AKA/KHK), Catella Property Oy
varajäsen:
Asset Manager Heidi Hanhijärvi (AKA/KHK), Hemsö Fastighets Ab

Toimitusjohtaja Hannu Ridell (AKA/KHK), Newsec Valuation Oy
varajäsen:
Maanmittausinsinööri Taru Järvinen (AKA), LKV Kauko Koskinen Oy

Pekka Huttunen (AKA/KHK)
varajäsen:
Johtaja Tero Lehtonen (AKA/KHK), Jones Lang LaSalle Finland Oy

Sihteeri

Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari

Lautakunnan jäsenten toimikausi alkoi 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021.

 

Lisätietoja:

lakimies Raisa Harju, 09 4242 6214

lakiasiain assistentti Mari Virta, 09 4242 6262

tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@chamber.fi