Kiinteistönarviointilautakunta

Kiinteistönarviointilautakunta huolehtii auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) auktorisoinnista ja näiden toiminnan valvonnasta. Lisäksi lautakunta järjestää kiinteistönarvioitsijakokeita ja huolehtii Keskuskauppakamarin hyväksymien kiinteistönarvioitsijoiden (KHK) toiminnan valvonnasta ja siihen liittyen kiinteistönarvioinnin yleisestä ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Lautakunta myös edistää hyvää kiinteistönarviointitapaa ja ohjaa menettelytapoja esimerkiksi antamalla yleisiä suosituksia. Se myös edistää ja tukee kiinteistöarviointialan tutkimusta ja koulutusta.

Arvopaperien liikkeeseenlaskijoita ja sijoittajia edustavat rekisteröidyt yhdistykset voivat esittää jäsenehdokkaitaan lautakuntaan. Jäsenten on oltava kiinteistöarviointiin hyvin perehtyneitä ja he eivät saa olla auktorisoituina kiinteistöarvioijina tällä hetkellä toimivia. Lautakunnan jäsenistä vähintään kaksi ja heidän varajäsenensä nimetään näistä esityksistä.

Lautakunta kaudelle 2016 – 2018 on nimetty. Perusteltuja esityksiä jäsenistä, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit, voi kaudelle 2019 – 2021 toimittaa kiinteistönarviointilautakunnan sihteeri Raisa Harjulle sähköpostitse (raisa.harju@chamber.fi)

Kiinteistönarviointilautakunnan jäsenet:

Kausi 2016-2018

Puheenjohtaja

Kiinteistöopin professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto

Varapuheenjohtaja

Senior Legal Counsel Helena Kinnunen, Fondia Oy

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä

KHT-tilintarkastaja Tuija Korpelainen, Ernst & Young Oy
varajäsen:
Senior Manager Roland Petterson, KPMG Oy Ab

Specialist Partner Saara Paronen, Borenius Attorneys Ltd
varajäsen:
Maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos

Senior Director Antti Muilu, Niam Oy
varajäsen:
Kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry
varajäsen:
Aluepäällikkö Toni Pekonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Riskiasiantuntija Jukka Aaltonen, Finanssivalvonta
varajäsen:
Pankkivalvoja Thomas Petroff, Finanssivalvonta

Johtaja Arja Lehtonen (AKA/KHK), Catella Property Oy
varajäsen:
Asset manager Heidi Hanhijärvi (AKA/KHK), Hemsö Fastighets AB

Toimitusjohtaja Hannu Ridell (AKA/KHK), Newsec Valuation Oy
varajäsen:
Maanmittausinsinööri Taru Järvinen (AKA/KHK), LKV Kauko Koskinen Oy

Investment and sales director Pekka Huttunen (AKA/KHK), Huhtanen Capital Oy
varajäsen:
Johtaja Tero Lehtonen (AKA/KHK), Jones Lang LaSalle Finland Oy

Sihteeri

Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari

Lautakunnan jäsenten toimikausi alkoi 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2018.

 

Lisätietoja:

lakimies Raisa Harju, 09 4242 6214

lakiasiain assistentti Mari Virta, 09 4242 6262

tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@chamber.fi