Liiketapalautakunta (LTL)

Liiketapalautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton.

Puheenjohtaja
Varatuomari Marja-Leena Mansala

Varapuheenjohtajat
Professori Petra Sund-Norrgård
Ma. oikeusneuvos Ari Wirén

Jäsenet
Toimitusjohtaja Salla Halme
Johtava lakimies Harri Isokoski
Director, IPR Teija Kopio
Legal Director Hannamari Laamanen
General Counsel Tiina Lencioni
Lakiasiainjohtaja Kaisa Rotkirch

Varajäsenet
Lakiasiainjohtaja Jutta Karlsson
Lakiasiainjohtaja Teija Kerminen
Kustannuspäällikkö Arja Lappeteläinen
Senior Legal Counsel Tämer Mohsen
General Counsel Anna-Maria Palmroos