Kiinteistönarviointilautakunta

Kiinteistönarviointilautakunta huolehtii auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) auktorisoinnista ja näiden toiminnan valvonnasta.

Kausi 2019-2021

Kiinteistönarviointilautakunnan kokoonpano kaudella 2019–2021

Kiinteistönarviointilautakunnan kokoonpanoksi kaudeksi 2019–2021 on valittu seuraavat henkilöt (kokoonpanossa on otettu huomioon kiinteistörahastolain 18 a §:n vaatimukset):

Puheenjohtaja
Kiinteistöopin professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto

Varapuheenjohtaja
Senior Legal Councel Helena Kinnunen, Fondia

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
KHT Pasi Pekkarinen, Ernst & Young Oy
varajäsen:
Senior Manager Jari Lehtinen, PwC

Päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry
varajäsen:
Maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos

Kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
varajäsen:
Head of Finland Antti Muilu, Niam Oy

Johtaja Miika Kotaniemi, RAKLI ry
varajäsen:
Aluepäällikkö Toni Pekonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lakimies Jukka Aaltonen, Finanssivalvonta
varajäsen:
Johtava riskiasiantuntija Torsten Groschup, Finanssivalvonta

Johtaja Arja Lehtonen (AKA/KHK), Catella Property Oy
varajäsen:
Asset Manager Heidi Hanhijärvi (AKA/KHK), Hemsö Fastighets Ab

Toimitusjohtaja Hannu Ridell (AKA/KHK)
varajäsen:
Maanmittausinsinööri Taru Järvinen (AKA/KHK)

Pekka Huttunen (AKA/KHK)
varajäsen:
Johtaja Tero Lehtonen (AKA/KHK), Jones Lang LaSalle Finland Oy

Sihteeri
Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari

Lautakunnan jäsenten toimikausi alkoi 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021.

Valvontajaosto

Valvontajaosto valvoo auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) ja hyväksyttyjen kiinteistönarvioitsijoiden (KHK) toimintaa. Se käsittelee auktorisoituja kiinteistöarvioijia ja hyväksyttyjä kiinteistönarvioitsijoita koskevat valitukset, vastaa AKA- ja KHK-arvioitsijoiden vuosivalvonnasta sekä omavalvonnasta ja käsittelee AKA-auktorisoinnin voimassaoloon liittyvät asiat.

Valvontajaosto valvoo vastaavasti Keskuskauppakamarin hyväksymien kiinteistönarvioitsijoiden (KHK) toimintaa.

Valvontajaoston jäsenet:

Puheenjohtaja
Ekonomi Tapani Väljä, AG-Partners Corporate Finance Oy

Jäsenet
Lakiasiainjohtaja Tuukka Hämäläinen, Jatke Oy
Toimitusjohtaja Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy
Arviointipäällikkö Hannu Juutti (AKA/KHK), Seinäjoen Kotijoukkue Oy
Apulaisprofessori, TkT Saija Toivonen, Aalto-yliopisto

Sihteeri
Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari

Auktorisointijaosto

Auktorisointijaosto vastaa kiinteistöarvioinnin auktorisointikokeen (AKA-koe) ja kiinteistönarvioitsijakokeen (KHK-koe) järjestämisestä, kokeeseen hyväksymisestä ja kokeiden arvostelemisesta.

Auktorisointijaoston jäsenet:

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Pekka Piispanen (AKA/KHK), MRE Real Estate Oy

Jäsenet
Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos (AKA), Vantaan käräjäoikeus
Pääanalyytikko Jyrki Halomo (AKA/KHK), Fincap
Omaisuusmeklari Jukka S. Lahtinen (AKA), Jukka S. Lahtinen Oy
Apulaisprofessori Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto

Sihteeri
Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari

Harju Raisa

Raisa Harju

Lakimies

+358 50 554 2683

Mari Virta

lakiasiain assistentti

+358 9 4242 6262