Lunastuslautakunta

Lunastuslautakunta nimeää välimiesoikeuden osakeyhtiölain mukaisiin osakkeiden lunastusriitoihin. Lisäksi lautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräystä.

Kausi 2019–2021

Puheenjohtaja
Professori, OTT, VT Ville Pönkä

Varapuheenjohtaja
Independent Arbitrator Pekka Puhakka

Jäsenet
Hallituksen puheenjohtaja, VT, Tiina Bäckman, Rautaruukin Eläkesäätiö/SSAB
Ekonomi, VT Juha Kurkinen
Asianajaja, osakas, VT Kirsi Eksymä, Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co
Legal Counsel, Governance, Micaela Thorström, Stora Enso Oyj
Partner, OTT, VT Sakari Helminen, Ernst & Young Oy
DI Jussi Koskinen
Senior Legal Counsel, Finance, Control-Legal Affairs, VT Tanja Jussila, Schneider Electric Finland Oy