Auktorisointijaosto

Auktorisointijaosto vastaa kiinteistöarvioinnin auktorisointikokeen (AKA-koe) ja kiinteistönarvioitsijakokeen (KHK-koe) järjestämisestä, kokeeseen hyväksymisestä ja kokeiden arvostelemisesta.

Auktorisointijaoston jäsenet:

Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Piispanen (AKA/KHK), MRE Real Estate Oy

Jäsenet

Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos (AKA), Vantaan käräjäoikeus
Pääanalyytikko Jyrki Halomo (AKA/KHK), Fincap
Omaisuusmeklari Jukka S. Lahtinen (AKA), Jukka S. Lahtinen Oy
Apulaisprofessori Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto

Sihteeri

Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari