Hakemusohjeita ja lomakkeet

Hakemuksen ja vastauksen liiketapalautakunnalle voi tehdä valmiita lomakkeita hyödyntäen.

Hakemus Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalle (docx)

Vastaus Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalle (docx)

ENNAKKOLAUSUNTOPYYNTÖLOMAKE:

Ennakkolausuntopyyntö Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalle (doc)

Ohjeita:

  • Hakijoita voi olla yksi tai useampia.
  • Nimettömiä hakemuksia ei tutkita.
  • Hakijaa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että kukin vaatimuskohta on yksilöity selkeästi ja kullekin vaatimuskohdalle on perustelut.
  • Hakemuksen liitteeksi voidaan ottaa vain sellaiset asiakirjat, jotka mainitaan hakemuksessa ja jotka ovat hakemuksen kannalta tarpeellisia.
  • Hakemuksen liitteet on numeroitava.
  • Hakemuksen liitteeksi on laitettava kuitti lausuntomaksun suorittamisesta.
  • Hakemuksessa on asiakirjanäytön osalta viitattava liitteen järjestysnumeroon.
  • Hakemus on allekirjoitettava.
  • Hakemuksen ja vastaajan vastauksen pituus ei tulisi olla yli 10-15 sivua ilman erityisiä perusteita. Kirjasinkoon ja rivivälin on oltava sellaisia, että teksti on luettavaa.
  • Hakemuksen ja vastauksen voi laatia myös englannin kielellä.

Täytetty lomake toimitetaan postitse osoitteella:

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta
PL 1000
00101 Helsinki

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 17 (World Trade Center)

Sähköpostitse: men(at)chamber.fi