Maksut

Liiketapalautakunnan lausuntomaksu:

  • 2 200 euroa

Ennakkolausuntomaksu:

  • 2 200 euroa tai
  • 4 ennakkolausuntoa 2 vuoden kuluessa yhteishintaan 5 000 euroa

Lausunnon julkistamislupamaksu on 500 euroa.

Lausuntoa voi pyytää paitsi yksittäinen elinkeinonharjoittaja myös elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö. Jos useampi yritys yhdessä pyytää lausuntoa, maksu voidaan jakaa yritysten kesken.

Lausuntomaksu on maksettava kokonaisuudessaan, ennen kuin asia otetaan käsittelyyn lautakunnassa. Maksu maksetaan tilille FI05 2001 3800 4677 96. Maksun viestitiedoissa pyydämme mainitsemaan, että kyseessä on liiketapalautakunnan maksu.

Lausuntomaksua ei palauteta, vaikka lausuntopyyntö mahdollisesti peruutettaisiin.

(Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokous vahvistanut maksut 11.12.2018.)