Maksut

Liiketapalautakunnan lausuntomaksu on 2 000 euroa. Poikkeuksellisen laajassa lausuntoasiassa maksu on
2 500 euroa.

Lausunnon julkistamislupamaksu on 500 euroa.

Ennakkolausuntomaksu on 2 000 euroa. Poikkeuksellisen laajoissa ennakkolausuntoasiassa maksu on 2 500 euroa.

Lausuntoa voi pyytää paitsi yksittäinen elinkeinonharjoittaja myös elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö. Jos useampi yritys yhdessä pyytää lausuntoa, maksu voidaan jakaa yritysten kesken.

Lausuntomaksu on maksettava kokonaisuudessaan ennen kuin asia otetaan käsittelyyn lautakunnassa. Maksu maksetaan tilille FI05 2001 3800 4677 96. Maksun viestitiedoissa pyydämme mainitsemaan, että kyseessä on liiketapalautakunnan maksu.

(Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokous vahvistanut maksut 27.11.2014.)