Maksut

Liiketapalautakunnan lausuntomaksu on 2200 euroa.
Ennakkolausuntomaksu on 1000 euroa.

Maksu maksetaan Keskuskauppakamarin tilille FI05 2001 3800 4677 96. Mainitse maksun viestitiedoissa ”liiketapalautakunnan maksu”.

———

Lausuntoa voi pyytää paitsi yksittäinen elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö. Jos useampi yritys yhdessä pyytää lausuntoa, maksu voidaan jakaa yritysten kesken.

Lausuntomaksua ei palauteta, vaikka lausuntopyyntö mahdollisesti peruutettaisiin.
Lausunnon julkistamislupamaksu on 500 euroa.

(Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokous vahvistanut maksut 13.12.2019.)