Lunastuslautakunta

Lunastuslautakunta nimeää välimiesoikeuden osakeyhtiölain mukaisiin osakkeiden lunastusriitoihin. Lisäksi lautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräystä.

Välimiesoikeus

Välimiesoikeus ratkaisee, onko lunastajalla oikeus lunastaa osake. Lisäksi se päättää lunastettavan osakkeen hinnan.

Lunastuslautakunta nimeää välimiesoikeuden vähemmistöosakkeenomistajia kuultuaan. Välimiehen on oltava puolueeton ja riippumaton. Lisäksi välimiehellä on oltava tehtävän vaatima erityisasiantuntemus.

Uskottu mies

Uskottu mies valvoo niiden osakkeenomistajien etua, joiden osakkeet lunastetaan. Käräjäoikeus määrää uskotun miehen lunastuslautakunnan hakemuksesta.

Lunastuslautakunnan ei tarvitse hakea uskottua miestä käräjäoikeudelta, jos se ei ole välttämätöntä vähemmistöosakkeenomistajan oikeussuojan kannalta.

Lunastuslautakunnan riippumattomuus

Keskuskauppakamarin valtuuskunta nimeää lunastuslautakunnan jäsenet. Lunastuslautakunta on toiminnallisesti täysin itsenäinen ja Keskuskauppakamarista riippumaton. Säännökset lunastuslautakunnasta ovat kauppakamarilaissa.