MEN 10/2015: Hautakivi kiviveistämöllä

Lausunto:     MEN 10/2015                                     28.4.2015
Mainostaja: Lapin Muistomerkki Oy

Päätös:         Toinen huomautus jatketusta menettelystä

HAUTAKIVI KIVIVEISTÄMÖLLÄ

Yksityishenkilö on ollut yhteydessä mainonnan eettiseen neuvostoon Lapin Muistomerkki Oy:n menettelyn johdosta. Neuvosto on käsitellyt asian vuonna 2013 ja antanut yritykselle huomautuksen lausunnolla MEN 13/2013. Yksityishenkilön mukaan mainostaja on huomautuksesta huolimatta jatkanut menettelyään. Mainonnan eettinen neuvosto ottaa asian uudelleen käsittelyyn.

Markkinointi

Lapin Muistomerkki Oy valmistaa hautamuistomerkkejä. Yksityishenkilö on tilannut yrityksestä hautakiven useita vuosia sitten. Hautakivessä on ollut virheelliset tiedot kuolleesta henkilöstä, joten yritys on valmistanut uuden hautakiven, jonka se on toimittanut asiakkaalle.

Lapin Muistomerkki Oy pitää edelleen ensimmäistä, virheellisin tiedoin varustettua, hautakiveä liiketilassaan. Yrityksen asiakkaat pääsevät tarkastelemaan hautakiveä, vaikkakin se on sijoitettu takimmaiseen riviin teksti seinään päin. Omaiset ovat pyytäneet hautakiven poistamista liiketilasta.

Mainostajan lausuma              

Lapin Muistomerkki Oy:lle on annettu mahdollisuus lausua menettelynsä jatkamisesta. Yritys ei ole antanut lausumaa asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 14 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule käyttää yksityisen tai julkisen henkilön kuvaa ilman häneltä etukäteen hankittua lupaa. Myös henkilöön viittaaminen markkinoinnissa edellyttää lupaa.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että kysymyksessä olevan hautakiven esillä pitäminen Lapin Muistomerkki Oy:n hautakivien myynninedistämistarkoituksessa on hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Arja Hiltunen                                              Paula Paloranta
varapuheenjohtaja                                     sihteeri