MEN 13/2021: Beely Oy

Lausunto:
MEN 13/2021
Markkinoija:
Beely Oy
Media:
tv
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
3 artikla - Hyvä tapa
18 artikla - Lapset ja nuoret

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Kiroilu televisiomainoksessa oli hyvän tavan vastaista, koska mainos esitettiin ajankohtana, jolloin lapset voivat nähdä sen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Beely Oy:n televisiomainoksesta. Lausunnonpyytäjän mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska siinä on kiroilua ja esitysajankohta on ennen kello 21:tä.

Markkinointi

Televisiomainos on toteutettu piirrostekniikalla. Mainosta on esitetty kello 9.00−1.25.

Kertoja: ”Helvetissä kiehui. Saatana oli juuri saanut kuulla, että koronaan oli keksitty rokote ja suomalaiset vaihtoivat vanhoja autojaan uusiin Beelyihin.”

Saatana: ”No millä me nyt sitten ihmisiä kiusataan? No, sanokaa nyt millä me nyt sitten ihmisiä kiusataan?”

Kertoja: ”Heitä sinäkin autohuolesi helvettiin ja vaihda autuaaseen huolettomuuteen. Tule Beely.fi. ”

Mainoksen loppukuvassa on Beely-auto ja tekstit: ”Yli 2000 autoa alk, 199€/kk, beely.fi” ja ”Beely, Fiksuin tapa hankkia auto”.

Markkinoijan vastaus

Mainoksessa viitataan raamatustakin tuttuihin termeihin helvetti (paikka/tila) ja saatana (henkilö). Sanat eivät ole kiroilua, vaan viittaavat raamatullisiin termeihin. Olemme kuitenkin muokanneet mainosta ja poistaneet siitä nämä raamatulliset termit.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 3 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kysymyksessä olevassa maassa tai kulttuurissa.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18.3 kohdan mukaan lapsia tai nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan tai käyttäytymään sopimattomasti.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys mainoksesta, jossa mainostetaan käytettyjen autojen leasingpalvelua. Mainosta on esitetty televisiossa kaikkina vuorokauden aikoina.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa käytetään ilmaisuja ”saatana” ja ”helvetti”. Mainosta on esitetty televisiossa ajankohtana, jolloin lapset ovat voineet nähdä sen. Sanojen voidaan katsoa erottuvan mainoksesta lasten korviin enemmänkin kirosanoina kuin raamatullisina ilmauksina.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 2 ja 18 artiklojen vastaisesti. Mainos on hyvän tavan vastainen.

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että mainostajan on otettava huomioon sen yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: KIROSANA MAINOKSESSA

Lausunto:                         MEN 13/2021
Markkinoija:                      Beely Oy
Mainoksen suunnittelu:  Ivalo Creative Agency
Media:                               Televisio (Nelonen, LIV, JIM, Fox)
Päätös:                              Huomautus