MEN 16/2013: Erotiikkatuotteiden televisiomainokset

Lausunto:    MEN 16/2013
Mainostaja: Kentonec Oy
Media:         Televisio
Päätös:        Vapauttava lausunto

EROTIIKKATUOTTEIDEN TELEVISIOMAINOKSET

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnöt yksityishenkilöiltä erotiikkatuotteita myyvän yrityksen tv-mainoksista. Lausuntopyyntöjen mukaan mainokset vaikuttavat haitallisesti lasten ja nuorten tasapainoiseen kehitykseen. Mainonta ei ole soveliasta, vaikka se tapahtuu klo 21 jälkeen, koska monissa perheissä hyvinkin nuoret lapset katsovat televisiota vielä tuohon aikaan. Mainoksissa esitetään myös asiattomasti, että mainostettavaa tuotetta on käytetty suomalaisissa kodeissa parikymmentä vuotta, ikään kuin tuote olisi joka kodin välttämätön perustarvike.

Mainos       

Televisiomainoksia on kaksi erilaista. Molemmissa mainoksissa esitellään aluksi erotiikkatuotetta, josta kerrotaan seuraavasti: ”Tässä on sauva 80-luvulta. Se on surissut suomalaisissa kodeissa jo yli 20 vuotta”. Seuraavaksi mainoksissa näytetään erotiikkatuotetta, jonka mainitaan olevan vuodelta 2013 ja todetaan, että ”se surisee paremmin”.             

Mainostajan lausuma               

Mainostaja on ilmoittanut, ettei anna asiassa lausumaa.

Median lausuma

MTV Media on toimittanut mainonnan eettiselle neuvostolle mainosten ajolistat. Ajolistojen mukaan mainoksia on esitetty Sub-, AVA- ja MTV3 -kanavilla klo 21 jälkeen. MTV Media ilmoittaa saaneensa mainoksista suoraa palautetta, minkä johdosta mainoksia on alettu esittää vasta klo 23 jälkeen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan päivästä mainontaa voidaan esittää, missä mediassa ja millä tavoin.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, jos se seksuaalisen sisältönsä vuoksi on lapsille sopimaton ja sitä esitetään ennen klo 21. Esitetyn selvityksen mukaan mainoksia on esitetty televisiossa kello 21 jälkeen.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät mainokset ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisia. Mainokset eivät siten ole hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, OTK Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                     Riina Hero
puheenjohtaja                                                       sihteeri