MEN 17/2022 Perussuomalaiset rp

Lausuntopyyntö
Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Perussuomalaiset rp:n vaalimainoksesta. Lausunnonpyytäjän mukaan mainosta on esitetty ennen Seitsemän uutisia MTV3-kanavalla. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska mainoksessa kiroillaan. Ajoittain mainos on tullut eri kanavilta myös niin, että sana "perkele" on piipattu pois.

Markkinointi
Televisiomainoksessa mies ajaa autoa ja pysähtyy tankkaamaan. Mainoksessa kuuluu selostus: "Suomessa on pakko käyttää autoa. Fillarilla ei kaikkialle kerkeä, eikä raitiovaunut maaseudulla kolistele. Polttoaineiden hinnat nousee, ku ilmastovouhotuksen lapa käy. Mistä tavallinen ihminen repii kuukaudessa jopa 100 euroa lisää bensalaskuihin? Missä todellisuudessa hallituksemme elää? Kohta on aluevaalit. Tue suomalaista ostovoimaa ja äänestä pihalle bensahinnan korottajat perkele!” Mainoksen lopuksi ruudulla näkyy teksti: "Äänestä suomalainen ensin.” ja puolueen logo.

Markkinoijan vastaus

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen soveltamisalaa koskien säännöissä on todettu, ettei niitä ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaiseen sisältöön, jonka tarkoitus ei ole kaupallinen. Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen mukaan
neuvosto ei ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön. Markkinointisaannot eivät siten sääntele vaalimainontaa.
Mainoksen kiroilun on katsottu olevan hyvän tavan ja ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaista ainoastaan silloin, kun mainoksen kohdeyleisönä ovat lapset ja nuoret. Kysymyksessä olevaa vaalimainosta ei ole kohdennettu lapsille
ja nuorille, silla Suomessa äänioikeutettuja ovat yli 18-vuotiaat.

Mainonnan eettisen neuvoston päätös
Mainonnan eettisen neuvoston toimivalta
Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 kohdan mukaan neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisaannot. Neuvosto ei ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisaltöön. Neuvosto voi antaa ennakkolausuntoja (Copy Advice). Neuvosto voi kehittää mainonnan eettisiä periaatteita. Neuvosto ei anna lausuntoja siitä, onko mainonta tai muu markkinointi
lainvastaista.

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 9 kohdan mukaan lausuntopyyntö voidaan jättää käsittelemättä, jos

  1. sitä ei täydennetä neuvoston asettamassa määräajassa;
  2. asia ei kuulu neuvoston toimivaltaan;
  3. kysymys on selvästi tuotteesta itsestään eikä sen markkinoinnista;
  4. se on selvästi perusteeton;
  5. asia kuuluu selvästi toiselle itsesääntelytoimielimelle;
  6. samantyyppisessä lausuntoasiassa on jo annettu vapauttava lausunto;
  7. asialla ei voida katsoa olevan yleistä merkitystä; tai
  8. samasta asiasta on jo annettu huomautus.

Asian arviointi
Lausuntopyynnössä on kysymys televisiossa esitetystä vaalimainoksesta, jossa käytetään kirosanaa. Mainonnan eettinen neuvosto ei ole sääntöjensä 1 kohdan mukaan toimivaltainen arvioimaan poliittisen mainonnan sisältöä. Asia jätetään käsittelemättä neuvoston sääntöjen 1 kohdan ja 9 kohdan 2 alakohdan perusteella. Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet Marketing Strategist Heini Hussam, OTK Katri Kummoinen, Head of Strategic Branding & Cl Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, päätoimittaja Ville Pohjonen ja OTK Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                          sihteeri

ASIASANAT: VAALIMAINOS, El TOIMIVALTAA

Markkinoija: Perussuomalaiset rp
Media: Televisio (MTV3)
Päätös: MEN 17/2022
Lausuntopyyntö jätetään käsittelemättä (ei toimivaltaa)