MEN 18/2014: Avustusjärjestön testamenttikysely

Lausunto:    MEN 18/2014                                     27.8.2014
Mainostaja: Suomen Punainen Risti
Media:         Suoramarkkinointi
Päätös:        Vapauttava lausunto

AVUSTUSJÄRJESTÖN TESTAMENTTIKYSELY

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä SPR:n lahjoittajilleen lähettämästä kirjeestä, joka sisältää testamentteihin liittyvän kyselyn. Lausunnon pyytäjän mukaan asiassa liikutaan harmaalla alueella ottaen huomioon, että kirjeitä on lähetetty vanhuksille, joista osa voi olla alkavasti dementoituneita ja olettaa, että testamentti on tehtävä. Toiminta vaikuttaa taktikoidulta ja hyvän maun vastaiselta.

Mainos       

SPR:n kirje on sisällöltään seuraava:

”Hei

Kirjoitan sinulle, koska jakaisin mielelläni muutamia ajatuksia kanssasi. Sinä olet yksi Punaisen Ristin pitkäaikaisista tukijoista, ja olemme siksi hyvin kiinnostuneita näkemyksistäsi.

Olemme Suomen Punaisessa ristissä kiitollisia siitä, että vuosikymmenten varrella sadat ihmiset ovat muistaneet työtämme testamenteissaan. Testamenttilahjoitusten avulla olemme pelastaneet ihmishenkiä ja vieneet Punaisen Ristin arvomaailmaa eteenpäin aina uusille sukupolville. Tilastojen mukaan yhä useammat ihmiset eivät tee testamenttia, siitäkään huolimatta, että heillä ei olisi perillisiä. Emme ole varmoja mistä tämä johtuu, ja siitä syystä kirjoitan sinulle.

Toivon, että vastaisit liitteenä olevaan kyselyyn. Vastauksesi auttavat meitä ymmärtämään, miten meidän tulisi kehittää työtämme, jotta voisimme auttaa hädässä olevia ihmisiä jatkossakin. En kysy henkilökohtaisia kysymyksiä esimerkiksi mahdollisen testamenttisi sisällöstä – se on sinun ja perheesi yksityisasia. Kysely on täysin yleisluontoinen, ja siihen vastaaminen kestää vain muutaman minuutin.

Vastaukset käsitellään luonnollisesti anonyymisti, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.”

Kirjeen liitteenä on monivalintalomake, jossa on seuraavat kysymykset:

  1. Oletko tehnyt testamentin?
  2. Tiesitkö, että voit muistaa testamentissasi myös avustusjärjestöjä?
  3. Tiesitkö, että voit testamentilla jakaa omaisuutesi useammalle eri taholle?
  4. Mikä on pienin summa, jonka voisit ajatella testamenttaavasi avustusjärjestölle?
  5. Tiesitkö, että voit testamentata mitä tahansa omaisuuttasi (esim. rahaa, kiinteistön, arvopapereita tai irtaimistoa)?
  6. Jos olet jo aikaisemmin kirjoittanut testamentin, tiesitkö, että voit koska tahansa muuttaa sitä?
  7. Voisitko kuvitella tekeväsi testamentin Suomen Punaiselle Ristille?
  8. Mitä mieltä olisit siitä, että saisit Punaiselta Ristiltä kirjeen, jossa kerrottaisiin testamentin tekemisestä?
  9. Onko sinulla kysymyksiä testamenttiin liittyen tai haluaisitko keskustella asiantuntijamme kanssa testamentin tekemisestä?              

Mainostajan lausuma             

Mainostaja toteaa aluksi, että kyse ei ole mainonnasta vaan kyselytutkimuksesta. Kysely lähetettiin 7400:lle järjestön toimintaa tukeneelle kuukausilahjoittajalle ja ainaisjäsenelle. Kysely liittyy käynnissä olevaan testamenttivarainhankinnan selvitys- ja kehitysprojektiin. Kyselyllä pyritään kartoittamaan muun muassa sitä, miten hyvin tukijat tuntevat testamentteihin liittyviä käytäntöjä ja miten he kokisivat testamenttiaiheisen markkinoinnin.

Mainostajan mukaan testamentit ovat kautta historian olleet hyväntekeväisyysjärjestöille merkittävä toiminnan tukemisen tapa. Suomalaiset järjestöt eivät ole aktiivisesti tarjonneet ihmisille tätä lahjoitusmuotoa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä ulkomailta saatujen kokemusten perusteella yhä useammat haluavat testamenttilahjoituksiin liittyvää tietoa ja opastusta.

Kirje ja kysely ovat lähes identtiset Ruotsin Punaisen Ristin kaksi vuotta aiemmin toteuttaman postituksen kanssa. Kysely ei aiheuttanut negatiivista palautetta Ruotsissa.

Mainostaja toteaa ymmärtävänsä lausunnonpyytäjän huolen ja olevansa pahoillaan siitä, että kysely on koettu epäeettisenä. Mainostaja kuitenkin katsoo, ettei kirjekyselyllä voida vaikuttaa kehenkään siten, että hän ilman vapaata tahtoaan laatisi testamentin mainostajan hyväksi. Testamentti on laillinen asiakirja, joka allekirjoitetaan kahden todistajan läsnä ollessa ja todistajien vakuuttaessa, että testamentti on allekirjoitettu terveellä ja täydellä ymmärryksellä ja vapaasta tahdosta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa aluksi, että lausuntopyynnön kohteena on SPR:n kuukausilahjoittajilleen ja ainaisjäsenilleen kohdistama kirjepostitus, jossa on mukana testamenttiaiheinen kysely. Neuvosto toteaa myös, että se arvioi kirjepostituksen eettisyyttä ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussäännöt. Perussäännöt on tarkoitettu ensisijaisesti kaupallista markkinointia varten. Neuvosto katsoo, että kyseisten sääntöjen ilmentämiä ohjeita voidaan soveltuvin osin soveltaa myös yhteiskunnallisia kampanjoita arvioitaessa, jos nämä on laadittu mainonnan keinoja hyväksi käyttäen. Neuvosto on päätynyt vastaavanlaiseen näkemykseen myös aiemmissa lausunnoissaan (esimerkiksi MEN 6/2002, MEN 24/2005, MEN 28/2005, MEN 3/2007, MEN 13/2007, MEN 7/2008 ja MEN 9/2014). Neuvoston mukaan kirjepostituksessa on kyse SPR:n varainhankinnan suoramarkkinoinnista.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että sen tehtävänä ei ole ottaa kantaa mainoksen hyvän maun mukaisuuteen, vaan ainoastaan sen hyvän tavan mukaisuuteen. Neuvosto toteaa lisäksi, että mainostajan kirjepostituksessa on ollut kyse testamenttiaiheisesta kyselystä, ja testamentti kuolemaan liittyvänä asiakirjana on omiaan herättämään tunteita. Mainos ei kuitenkaan ole hyvän tavan vastainen yksinomaan sillä perusteella, että jotkut voivat kokea sen osoittavan huonoa makua. Neuvosto katsoo, ettei kirjepostitusta ole toteutettu sen aihe, tarkoitus ja kohderyhmä huomioon ottaen hyvän tavan vastaisesti. Neuvosto korostaa kuitenkin mainostajan yhteiskunnallista ja ammatillista vastuuta ja toteaa, että henkilön yksityisyyttä koskevissa asioissa olisi syytä noudattaa erityistä hienotunteisuutta.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että kirjepostitus ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Se ei ole siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, varatuomari Tarja Heinilä-Hannikainen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, päätoimittaja Tapani Ruokanen, yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström, varatuomari Päivi Romanov ja varatuomari Raija Tuokko.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                 Riina Hero
puheenjohtaja                                                        sihteeri