MEN 22/2022 Pro Nutrition Finland Oy

Lausunto:
22/2022
Markkinoija:
Pro Nutrition Finland Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Pro Nutrition Finland Oy:n markkinoinnista. Mainos on julkaistu Sanna-Maija Aallon Instagram-tilillä sannamaijaaalto. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Instagram-tilillä sannamaijaaalto on mainostettu Pro Nutrition Finland Oy:n tuotetta.

Julkaisussa on teksti: ”Takana pitkä matkustuspäivä!

Nyt viimein laskeuduttu suomeen ja parhaillaan odottelen matkalaukkua!

Jälleen kerran mieletön reissu takana ja takataskussa paljon hienoja hetkiä parhaan ystävän kanssa!

Vaikka nähdään muutaman kerran vuodessa niin silti juttu jatkuu aina siitä mihin se on viimeksi jäänyt.

On ihan kreisiä kuinka iso voima somella on, sillä meidän ystävyys sai alkunsa sieltä!

Kannattaa verkostoitua ja olla avoin, sillä silloin tapahtuu hienoja asioita!

(Tällä kertaa ei keretty @mirkahelander in kanssa pitämään liveä, mutta tehdään se piakkoin etänä jossa vastaamme teidän lähettämiin kysymyksiin)!

Nyt kohti kotia ja rapsuttamaan omaa karvapyllyä yli viikon erossa olon jälkeen!

Ps.. Tää @mnutritionfi n oloasu sopii täydellisesti matkustamiseen!

Viimeviikolla lanseerattiin uutuusvärit: Navy Blue, Rose Pink sekä Light Grey

Nämä löydät @mwebstorefi ja syöttämällä koodin ”sannis10” saat -10%”

Markkinoijan vastaus

Keskustelin aiheesta vaikuttajan kanssa. Hän on käynyt läpi tekemänsä julkaisut ja lisännyt tarvittavat merkinnät. Vaikuttajan mukaan postauksen tägeissä oli merkitty mainos. Kerroin, että mainossisällön tulee käydä ilmi heti tekstissä eikä vasta tägeissä.

Olen ollut vaikuttajiimme yhteydessä aiheesta ja lähettänyt heille linkin KKV:n ohjeistukseen mainosten merkitsemisestä. Olemme painottaneet, että jos merkintöjä ei tehdä oikein, joudumme yrityksenä harkitsemaan yhteistyön jatkoa uudelleen.

Median vastaus

Tägeissä minulla lukee mainos ja yhteistyö. Olen siis ilmeisesti merkinnyt vaaditut kriteerit väärin.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa asiassa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavaksi markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin, käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei Instagram-julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti.

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                sihteeri

ASIASANAT: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, INSTAGRAM

Lausunto:             MEN 22/2022

Markkinoija:         Pro Nutrition Finland Oy

Media:                  Sanna-Maija Aalto (Instagram-käyttäjänimi: sannamaijaaalto)

Alusta:                  Instagram

Päätös:                  Huomautus