MEN 23/2014: Erotiikkamessujen tienvarsimainos

Lausunto:                 MEN 23/2014                                     29.10.2014
Mainostaja:               Turun Exhibition Oy
Mainoksen tuottaja: Leimahdus Oy
Media:                        Ulkomainos
Päätös:                      Huomautus

 

EROTIIKKAMESSUJEN TIENVARSIMAINOS

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Turkkusex 2014 -tapahtuman tienvarsimainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, koska mainos on esillä paikassa, jossa lapset voivat nähdä sen helposti.

Mainos       

Mainoksessa on tekstit ”2014 Turkkusex 5.-6.9. Messukeskuksessa” ja ”Messuilla mm. pornotähti Jesse Jane (USA)”. Mainoskuvassa on vähäpukeinen nainen. Mainos on ollut esillä tienvarressa olevassa mainostaulussa, jossa on ollut samanaikaisesti esillä myös muita mainoksia.

Mainostajan lausuma

Mainostaja viittaa mainostaulua hallinnoivan yrityksen aikaisemmin antamaan lausumaan: Tarkistamme kaikki aineistot, jotka menevät julkaistaviksi mainostauluihin. Niihin ei laiteta mitään mikä on laitonta ja kaikki kohderyhmät pyritään ottamaan huomioon. Tapahtumasta on mainoksia mm. alueen suurimmassa sanomalehdessä ja tienvarsibanderolleissa. Kyseinen aineisto ei ole sen ihmeellisempi kuin esimerkiksi vaateketjujen alusvaate tai uima-asumainokset. Toimimme ulkomainontaa koskevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Mainostaja toteaa, että tapahtuman mainokset on toteutettu 13 vuoden ajan aina hyvän maun mukaisesti eikä valituksia ole aikaisemmin kuulunut.

Mainoksen tuottaja

Kaikki mainokset ovat menneet aluksi hyväksyttäväksi Turkkusex tapahtuman järjestäjälle (Timo Kohijoki), joka on ideoinut mainoksen ja päättänyt tekstit.

Tämän jälkeen kaikki aineistot ovat menneet hyväksyttäväksi Mediatoimisto Laulava ovipumpulle ko. henkilölle, joka käsittääkseni on hyväksyttänyt mainokset myös Turun kaupungilla ja muutenkin katsonut että mainokset ovat hyvän tavan mukaisia.

Mainoksen tuottajalle ei ole tullut tietoa missä mainoksia esitetään, ainoastaan aineiston tekniset tiedot, sekä työmääräin/työpyyntö mitä mainokseen halutaan. Kuninkojantien näyttö on teollisuusaluetta muistuttavassa kohdassa. Siitä kulkee ohitse lähinnä autoja, asuinalueisiin on siis jonkin verran matkaa.

Kaikki mainokset ovat tehty hyvän maun mukaisesti. Tätä mainosta ei ole esiintynyt muuta kuin tämän vuoden mainoksissa. Kriittiset paikat on aina peitetty.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomion yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi sukupuoleen.

Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lisäksi markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23 artiklan mukaan markkinoijan tulee noudattaa näitä perussääntöjä. Lisäksi mainostoimiston, julkaisijan ja muiden markkinoinnin alalla toimivien tulee noudattaa näitä sääntöjä. Markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan. Markkinointimateriaalia julkaisevien tai sitä välittävien kustantajien, muiden viestintäalan yritysten ja vastaavien toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta, kun ne hyväksyvät markkinoinnin ja julkaisevat sen.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkamessujen mainostaminen sinänsä on sallittua. Tämänkaltaista tapahtumaa mainostettaessa on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota mainoksen kuva- ja sanavalintoihin sekä siihen, missä mainostetaan.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainoksessa esiintyvää naista on käytetty katseenvangitsijana ja hänet on esitetty sukupuolta alentavalla tavalla. Menettely on hyvän markkinointitavan vastaista.

Mainonnan eettinen neuvosto lisäksi toteaa, että YK:n lapsen oikeuksia koskeva sopimus, johon Suomi on sitoutunut, velvoittaa suojelemaan lasta hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden haitallisilta sisällöiltä. Mainoksen arvioinnissa tuleekin ottaa huomioon se, että mainokset ovat olleet julkisessa tilassa. Tällöin lasten on mahdotonta välttyä näkemästä mainoksia. Mainonnan eettinen neuvosto on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään jo vuosien ajan (esim. MEN 1/2003 ja 30/2009) vahvistanut, että lapsilla on oikeus olla kohtaamatta ikään ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään. Neuvosto on katsonut, että julkisen tilan seksualisointi on hyvän markkinointitavan vastaista.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että ulkomainos on luonteeltaan pornografinen. Mainoskuvan naisen pukeutuminen ja ilme sekä mainoksessa käytetty ilmaisu ”pornotähti” ovat tähän viittaavia elementtejä. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että ulkomainos on lapsille sopimaton.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että ulkomainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 2, 4 ja 18 artiklan vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Arja Hiltunen                                                  Paula Paloranta
varapuheenjohtaja                                         sihteeri