MEN 24/2024 Paja Ravintola

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä yrityksen työnhakuilmoituksesta, joka on julkaistu Instagram-tilillä ”pajaravintola”. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu on hyvän tavan vastainen: Huumoriin verhoiltu väkivalta on asiaton markkinointitapa. Se luo pelottavan mielikuvan yrityksen tavasta kohdella työntekijöitään.

Markkinointi

Työnhakuilmoitus on julkaistu 25.11.2023 Instagram-tilillä ”pajaravintola”. Julkaisussa on kuva ravintolan keittiöstä. Kuvassa miehen käsi on naisen olkapäällä. Toisessa kädessään hänellä on pitkä keittiöveitsi, jolla hän osoittaa naisen kurkkua. Kuvassa on teksti ”Paja Restaurant Rekry etsitään sali- ja keittiötyöntekijöitä! Hakemukset: petteri@pajaravintola.fi”. Julkaisun tekstiosuudessa on ”Tuu meille työkamuksi! 🤩 Haetaan Sali- ja keittiötyöntekijöitä Pajalle, hakemukset ja kysymykset suoraan itse mestarille petteri@pajaravintola.fi 🥰Meillä hommat hoidetaan tosissaan muttei vakavasti. ❤️”

Paja Ravintolan vastaus

Yritys ei ole antanut vastausta asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston päätös

Mainonnan eettisen neuvoston toimivalta

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjä on muutettu 1.1.2023 lukien. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Kaupallisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jonka tarkoituksena on kulutushyödykkeen myynninedistäminen.

Asian arviointi

Lausuntopyynnössä on kysymys työpaikkailmoituksesta. Mainonnan eettinen neuvosto ei ole sääntöjensä 1 kohdan mukaan toimivaltainen arvioimaan muuta kuin kulutushyödykkeiden markkinointia. Asia jätetään käsittelemättä neuvoston sääntöjen 1 kohdan ja 9 kohdan 2 alakohdan perusteella.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet General Counsel Leia Ahlström, varatuomari Pia Kumpulainen, emerituspäätoimittaja Ville Pohjonen ja OTK Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                  Paula Paloranta

puheenjohtaja                                   sihteeri

Päätös:                 MEN 24/2024

Markkinoija:         Paja Ravintola

Alusta:                  Instagram

Päätös:                 Ei toimivaltaa