MEN 30/2018: Lainapalvelun markkinointi, lapset

Lausunto:            MEN 30/2018
Markkinoija:        Eone Oy
Viestin:                 Televisio (Sub)
Päätös:                 Vapauttava lausunto

LAINAPALVELUN MARKKINOINTI, LAPSET

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Lainojen yhdistämistä tai kilpailutusta koskeva televisiomainos lastenohjelmien yhteydessä ei ollut hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä lainojen yhdistämistä tai kilpailutusta koskevasta televisiomainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan tällainen markkinointi lastenohjelmien yhteydessä on hyvän tavan vastaista.

Mainokset   

Mainoksissa mainostetaan lainanyhdistämis- tai kilpailutuspalvelua. Mainokset ovat pituudeltaan 13-17 sekuntia. Mainoksia on esitetty lastenohjelmien, kuten Muumilaakson tarinoita -ohjelman, yhteydessä.

Mainoksissa kerrotaan seuraavaa:

”Rahalaitos auttaa sinua alentamaan lainakustannuksiasi. Yhdistämällä nykyiset lainasi yhdeksi edulliseksi lainaksi säästät rahaa. Rahalaitos.fi.”

”Yhdistä lainasi meillä ja säästät selvää rahaa. Aina edullisempi laina – 500 jopa 50 000 euroon saakka. Rahalaitos.fi.”

”Rahalaitos.fi. kilpailuttaa pankit puolestasi. Saat yhdellä hakemuksella useita lainatarjouksia eri pankeilta. Kokeile maksutta. Rahalaitos.fi.”

”Kilpailutamme sinulle edullisimman lainan ja säästät selvää rahaa. Täytä hakemus jo tänään. Saat lainapäätöksen jopa minuutissa. Kokeile maksutta. Rahalaitos.fi.”

Mainosten lopussa on teksti: Rahalaitos.fi. Lainaa jopa 50 000 euroa.

Markkinoivan yrityksen vastaus

Mainostajalla ei ole intressiä kohdistaa markkinointiaan alaikäisiin, sillä se ei sen toimintaa koskevien säännösten nojalla voi tarjota palveluitaan heille. Mainosten sijoitukset yksittäisten ohjelmien yhteyteen päättää palveluntarjoaja sovitun kohderyhmän mukaisesti. Lapset ja nuoret eivät ole mainostajan kohderyhmää.

Mainostaja ei ole vaikuttanut siihen, että sen mainos esitetään televisioissa ko. ajankohtana tai siihen, että sen mainos esitetään ko. ohjelman yhteydessä. Ohjelmayhtiöt ovat sitoutuneet siihen, että ohjelmien esitysajankohdissa otetaan huomioon eri ikäisten lasten katselutottumukset ja lastensuojelunäkökulmat. Ohjelmien esittämisaikatauluihin liittyvä päätösvalta kuuluu palveluntarjoajalle.

Mainostaja pahoittelee valittajan kokemaa haittaa, mutta katsoo, että sen markkinoinnissa ei edellä selvitetyin perustein voida katsoa olleen mitään moitittavaa.

Viestimen vastaus

Meillä on tapahtunut sijoittelutekninen virhe lastenohjelmien yhteydessä olleiden lopputunnisteiden osalta. Olemme tulevaisuuden osalta tehneet korjaavat toimenpiteet, ettei vastaava tilanne toistuisi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.

ICC:n sääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys lainanyhdistämis- tai kilpailutuspalvelujen mainoksista. Esitetyn selvityksen mukaan mainoksia on esitetty televisiossa eri kellonaikoina ja erityyppisten ohjelmien yhteydessä. Televisiokanava on omassa vastauksessaan kertonut, että sille on tapahtunut sijoittelutekninen virhe, kun mainosta on esitetty lastenohjelmien yhteydessä.

Mainoksen toteutustapa huomioon ottaen mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei mainosta voida pitää lapsille sopimattomana. Neuvosto katsoo, ettei mainos ole hyvän tavan vastainen.

Mainostava yritys on vastauksessaan neuvostolle todennut, että esittämisaikoja koskevat päätökset kuuluvat palveluntarjoajalle. Selvyyden vuoksi neuvosto toteaa, että markkinoija itse on kuitenkin viimekädessä aina vastuussa markkinoinnistaan.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet Partner Sirpa Juutinen, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen ja Chief Compliance Officer Raija Tuokko.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri