MEN 34/2012: lausunto erotiikkatuotteita mainostavasta radiomainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO           11.12.2012

Lausunto: MEN 34/2012
Mainostaja: Kentonec Oy
Mainoksen tuottaja ja suunnittelija: Miracle Sound Oy
Media: Metroradio Finland Oy -radiokanava
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO EROTIIKKATUOTTEITA MAINOSTAVASTA RADIOMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä erotiikkatuotteita myyvän yrityksen radiomainoksesta, jota on esitetty klo 11 aikaan päivällä. Lausunnon pyytäjä pitää mainosta lapsille sopimattomana. Mainoksen taustalla on äänekkäitä taustaääniä (voihkinta, surina, huudot), jotka on lausunnonpyytäjän mukaan vaikeaa tulkita muuten kuin erittäin seksuaalisina. Lausunnonpyytäjä toivoo, että myös radioon tulisi sääntö, että täysi-ikäisille tarkoitettuja mainoksia saisi esittää vain ilta-aikaan, ei päivällä, jolloin lapset saattavat radiota kuunnella.

Mainos

Radiomainoksessa naisääni sanoo: ”On peikolla pehmoinen -kolo.” Tämän jälkeen kuuluu nopeaa musiikkia. Lopuksi ääni sanoo ”Kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa, aah”.

Mainostajan lausuma

Mainostaja on tilannut Miracle Sound Oy:ltä nimenomaan aikuisille kohdistettuun markkinointiin sopivia radiomainoksia. Miracle Sound Oy on tuottanut ja suunnitellut mainokset. Mainostaja on tilannut radiomainoksen, jota voidaan esittää radiossa myös päiväsaikaan. Groove FM on aikuisille suunnattu kanava.

Mainostaja on sopinut Groove FM:n kanssa, että mainosta soitetaan vain kello 10–14 ja kello 21 jälkeen. Mainostaja viittaa lausumassaan neuvoston lausuntoon MEN 27/2009. Mainos on käynyt läpi Metronome Finland Oy:n tarkistuksen ja pyrkinyt ottamaan huomioon MEN:n aiemmat lausumat asiassa.

Mainostaja ei halua houkutella markkinoimalleen internetsivustolle lapsia, sillä sivuston sisältö on kohdistettu aikuisille. Koska erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, on myös niiden markkinointi sallittua. Koska lapsia ei haluta houkutella sivustolle ja koska päiväsaikaan sijoittuvassa mainonnassa on otettava huomioon, että myös aikuisille suunnattua radiokanavaa voi vahingossa kuulla lapsi, mainostaja on päiväsaikaan sijoittuvassa mainonnassaan pyrkinyt välttämään sellaista seksuaalista sisältöä, jota tulisi pitää lapsille sopimattomana.

Kyseinen mainos ei sisällä mainostajana mukaan sellaista suoranaista sanallista seksuaalista sisältöä, jonka vuoksi se olisi lapsille ja nuorille haitallista, jos he sattuisivat mainoksen kuulemaan. Mainoksessa mainitaan ainoastaan brändin nimi ja mainostaja kyseenalaistaa sen, että brändin mainitseminen mainostettaessa olisi hyvän tavan vastaista. Mainostaja ei myöskään näe, että brändin mainitseminen mainoksessa tekisi mainoksesta Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön (MEN 21/2008) mukaisesti hyvän tavan vastaisen, sillä brändin mainitsemista ei voida pitää käytännön tarkoittamana seksuaalisena sisältönä, joka olisi lapsille sopimatonta. Jos erotiikkatuotteita myyvien brändien ja yritysten nimien mainitsemista mainoksissa on pidettävä sopimattomana, mainostaja katsoo, että erotiikka-alan radiomainonta tulee kieltää kokonaan ennen kello 21.

Median lausuma

Metroradio Finland Oy ilmoittaa, että mainosta on esitetty aamupäivällä, mutta mainosta ei ole esitetty kyseiseen kellonaikaan enää 13.6.2012 jälkeen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan päivästä mainontaa voidaan esittää, missä mediassa ja millä tavoin. Kysymyksessä olevaa mainosta on esitetty päiväsaikaan.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, jos se seksuaalisen sisältönsä vuoksi on lapsille sopimaton ja sitä esitetään ennen klo 21. Esitetyn selvityksen mukaan mainoksia on esitetty radiokanavalla päiväsaikaan, jolloin myös lapset ovat voineet kuulla mainoksia.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisia ja siten hyvän markkinointitavan vastaisia. Mainokset ovat siten myös hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Outi Antila                                                                      Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                sihteeri