MEN 35/2022 Huippukiva Oy

Lausunto:
35/2022
Markkinoija:
Huippukiva Oy
Media:
radio
Päätös:
vapauttava
Artikla:
18 artikla - Lapset ja nuoret
1 artikla - Perusperiaatteet

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainokset eivät olleet hyvän tavan vastaisia.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Huippukiva Oy:n verkkokaupan radiomainoksista, joita on esitetty päiväsaikaan. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainokset ovat sen sävyisiä, että lapsikin ymmärtää mainostettavan verkkokaupan olevan lapsille sopimaton.Lisäksi hän katsoo, että mainokset ovat selkeästi eroottisia ja niitä toistetaan aggressiivisesti päivisin.

Markkinointi

Mainokset kuuluvat seuraavasti:

”Katso huipputarjoukset. Huippukiva.fi.”

”Luotettava Suomalainen. Huippukiva.fi.”

”Nauti enemmän. Huippukiva.fi.”

”Piristä itseäsi. Huippukiva.fi.”

”Taatusti huomaamaton toimitus. Huippukiva.fi.”

Mainoksia on esitetty päivittäin kuudesta kahdeksaan kertaa päivässä Radio Classic -kanavalla 28.3.-3.4.2022. Viiden sekunnin mittaisia mainoksia on esitetty pääasiassa ennen klo 21:tä.

Markkinoijan vastaus

Olemme mainostaneet aikuisten leluja myyvää nettikauppaamme radiossa. Kaupassamme myydään laillisesti erotiikkavälineitä eli myös sen markkinointi on lähtökohtaisesti sallittua. Vaikka lapsi saattaa kuunnella radiota satunnaisesti, se ei tee siitä lapsille suunnattua markkinointivälinettä.

Sillä, että mainoksessa mainitaan kauppamme nettiosoite, ei ole merkitystä. Mainoksesta on ilmettävä, kenen lukuun markkinoidaan, eli siinä on mainittava mainostajan nimi, tuotemerkki tai nettiosoite. Jos mikä tahansa näistä herättää kuulijan kiinnostuksen, hän osaa varmasti kirjoittaa sanan Googleen. On yhdentekevää, mainitaanko mainoksessa tunnuksemme tai verkkosivun osoite.

Lapset eivät ole kohderyhmäämme, mainos ei puhuttele heitä eikä mainosta ole kohdistettu heille. Mainoksessamme ei ole mitään lapselle sopimatonta.

Median vastaus

Mainosten sisältö ei ole lapsille epäsopivaa. Mainokset on suunnattu aikuisille. Radio Classicin kuuntelijoiden keski-ikä on noin 45 vuotta.

Mainokset eivät sisällä sellaista sanallista seksuaalista sisältöä, jonka vuoksi ne olisivat lapsille ja nuorille haitallista, jos he sattuisivat mainokset kuulemaan. Brändin mainitsemista ei voida pitää seksuaalisena sisältönä, joka olisi lapsille sopimatonta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisääntöjen määritelmän mukaan lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Lapsille tai nuorille kohdistetussa mediassa ei saa markkinoida tuotteita, jotka ovat heille laittomia tai sopimattomia. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.5 artiklan mukaan kustantajan, median, alihankkijan ja muun toimijan, joka kustantaa, välittää, toimittaa tai jakelee markkinointia, on noudatettava asianmukaista huolellisuutta omassa toiminnassaan.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 26 artiklan mukaan markkinoijan, mainostoimiston, kustantajan, median tai alihankkijan ei tule osallistua sellaisen markkinoinnin julkaisemiseen, jakeluun tai vastaavaan menettelyyn, jos itsesääntelytoimielin on katsonut, että kysymyksessä oleva markkinointi on markkinointisääntöjen vastaista.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys vain aikuisille tarkoitetun verkkokaupan markkinoinnista radiossa ennen klo 21:tä. Viisi sekuntia kestäviä mainoksia on esitetty seitsemänä perättäisenä päivänä kuudesta kahdeksaan kertaa päivässä.

Lausunnonpyytäjän mukaan mainokset ovat sellaisia, että lapsikin ymmärtää, että mainostettava verkkokauppa on sopimaton lapsille. Markkinoija ja media kiistävät, että mainoksissa olisi lapselle sopimatonta sisältöä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että yksittäistapauksessa aikuisille suunnattua markkinointia voidaan arvioida kuin lapsille suunnattua markkinointia, jos markkinointi tavoittaa lapset yleisesti. ICC:n markkinointisääntöjen määritelmän mukaan lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä. Mainonnan eettinen neuvosto on antanut useita lausuntoja, jossa se on katsonut, että mainonnan voidaan katsoa tavoittavan lapset yleisesti esimerkiksi silloin, kun kysymys on radiomainonnasta ennen klo 21:tä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lapset ovat voineet altistua päiväsaikaan esitetyille mainoksille, joissa mainostetaan heille sopimatonta verkkokauppaa. Mainoksissa ei kuitenkaan ole sellaista seksuaalista sisältöä, jonka lapsi ymmärtäisi. Toisaalta mainosten esitystapa saattaa herättää lapsen mielenkiinnon mainoksia kohtaan.

Mainoksia kokonaisuutena arvioiden mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät mainokset ole hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Pia Kumpulainen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, Senior Advisor Tommi Pelkonen ja päätoimittaja Ville Pohjonen.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                           sihteeri

Lausunto:                         MEN 35/2022

Markkinoija:                     Huippukiva Oy

Media:                              Radio (Bauer Media Oy:n Radio Classic)

Päätös:                             Vapauttava lausunto