MEN 39/2023 Wormhole Oy (Nopeet-tuotemerkki)

Lausunto:
39/2023
Markkinoija:
Wormhole Oy (Nopeet-tuotemerkki)
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
12 artikla - Halventaminen
14 artikla - Yksityisyydensuoja

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinoija oli käyttänyt saamaansa asiakaspalautetta ilman asianomaisen henkilön suostumusta tavalla, jonka ei voida katsoa olevan asianmukaista. Markkinointi on hyvän tavan vastaista.

Menettelyn voitiin katsoa osoittavan ilmeistä piittaamattomuutta noudattaa markkinoinnin sääntöjä etenkin, kun markkinoija oli saanut huomautuksen samanlaisesta menettelystä vuonna 2020.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Wormhole Oy:n markkinoinnista. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisut ovat on hyvän tavan vastaisia, koska markkinoija käyttää markkinoinnissaan lausunnonpyytäjän kuvaa ja hänen sosiaalisessa mediassa esittämäänsä kommenttia muunneltuna.

Markkinointi

Wormhole Oy:n video on julkaistu yrityksen TikTok-tilillä ”nopeet.fi”. Julkaisuissa näytetään lausunnonpyytäjän yrityksen sosiaalisen median tilille kirjoittama kommentti. Kommentin välittömässä läheisyydessä on julkaistu myös lausunnonpyytäjän kasvokuva. Kasvokuvaa on muokattu siten, että siihen on lisätty yrityksen markkinoimat aurinkolasit.

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 § mukaan mainonnan eettinen neuvosto on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Kaupallisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jonka tarkoituksena on kulutushyödykkeen myynninedistäminen. Neuvosto voi antaa ennakkolausuntoja (Copy Advice).

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä, ihmisryhmää, yritystä, organisaatiota, elinkeinotoimintaa, ammattia tai tuotetta.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 14 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule käyttää yksityisen tai julkisen henkilön kuvaa ilman häneltä etukäteen hankittua suostumusta. Samoin henkilöön viittaaminen markkinoinnissa on suostumuksenvaraista. Markkinoinnissa ei tule ilman etukäteen hankittua suostumusta kuvata yksityisomaisuutta tai viitata siihen tavalla, joka on omiaan antamaan kuvan, että asianomainen henkilö suosittelee markkinoitavaa tuotetta tai organisaatiota.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys markkinoijan julkaisuista TikTok-alustalla. Markkinoija on videoillaan julkaissut saamaansa palautetta muunneltuna ja palautteenantajan kuvan.

Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu on hyvän tavan vastainen, koska markkinoija käyttää hänen somekommenttiaan ja tunnistettavissa olevaa kuvaa vuodelta 2020 ilman hänen suostumustaan.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että se on antanut markkinoijalle huomautuksen saman tyyppisestä menettelystä vuonna 2020 (MEN 43/2020). Markkinoija on nyt toistamiseen käyttänyt saamaansa asiakaspalautetta tavalla, jonka ei voida katsoa olevan asianmukaista. Lisäksi markkinoija on julkaissut tunnistettavan henkilön kuvan ilman suostumusta. Markkinoijan menettelyn voidaan katsoa osoittavan ilmeistä piittaamattomuutta noudattaa markkinoinnin sääntöjä.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 12 ja 14 artiklojen vastaisesti. Menettely on hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet oikeustieteen kandidaatti Anja Peltonen, Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen, emerituspäätoimittaja Ville Pohjonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                           sihteeri

ASIASANAT: ASIAKASPALAUTTEEN JULKAISEMINEN, PIITTAAMATTOMUUS

ARTIKLAT: 1, 12, 14

Lausunto:              MEN 39/2023

Markkinoija:          Wormhole Oy (Nopeet-tuotemerkki)

Alusta:                   TikTok

Päätös:                  Huomautus