MEN 46/2022 Angelic Kamppi Oy

Lausunto:
46/2022
Markkinoija:
Angelic Kamppi Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Angelic Kamppi Oy:n markkinoinnista. Mainokset on julkaistu Instagram-tilillä ernahusko. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisut eivät ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Angelic Kamppi Oy:n kampaamopalveluiden mainoksia on julkaistu Instagram-tilillä ernahusko.

Lausuntopyynnön liitteinä on ollut kuvakaappauksia vaikuttajan julkaisuista:

  • Kuvassa on näkymä kampaamosta. Julkaisussa on teksti ”Viikottainen hiustenpesu @angelichelsinki @hairby.aysha”.
  • Kuvassa on hiustenpesukuva. Julkaisussa on teksti ”Syväpuhdistus + päähieronta @hairby.aysha @angelichelsinki Palvelu saatu*.
  • Kuvassa on hiustenpesukuva. Julkaisussa on teksti ”Parasta käsittelyä kun meinaa nukahtaa kesken pesun @hairby.aysha *****”.
  • Kuvassa on nainen kampaamossa. Julkaisussa on teksti ”Nostin pään ruudusta ja näin lopputuloksen @hairby.aysha @angelichelsinki”.
  • Kuvassa on nainen kampaamossa ottamassa kuvaa itsestään. Julkaisussa on teksti ”Kiitos@hairby-aysha”.
  • Kuvassa on nainen kampaamossa takaapäin kuvattuna. Julkaisussa on teksti @hairby.aysha @angelichelsinki”.
  • Kuvassa on nainen kampaamokäynnin jälkeen. Julkaisussa on teksti: ”Tästä voit käydä varaamassa itelles ajan Suosittelen 6/5 Vaikka on yhteistyö, niin oon siltikin kuullu tosi positiivista @hairby-aysha”.

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Median vastaus

Vaikuttaja ei ole antanut vastausta asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen määritelmien mukaan markkinointi tarkoittaa mainontaa ja muuta markkinointia, kuten myynninedistäminen, sponsorointi, suoramarkkinointi ja digitaalinen markkinointi. Käsitettä tulee tulkita laajasti. Se tarkoittaa viestintää, jota markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa, ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavaksi markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin, käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys markkinoinnin tunnistettavuudesta. Instagram-tilillä ernahusko on noin 324 000 seuraajaa.

Viidessä Story-osion julkaisussa ei ole ollut mainostunnistetta. Yhdessä julkaisussa on käytetty ilmaisua ”Palvelu saatu”. Yhdessä julkaisussa on maininta ”Vaikka on yhteistyö - - ”.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella julkaisut ovat olleet mainoksia, mutta niissä ei ole ollut selkeää mainostunnistetta. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät julkaisut ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti. 

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla jokaisessa Story-julkaisussa ja sen tulee olla helposti havaittavissa.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen ja jäsenet OTK Katri Kummoinen, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius ja Senior Advisor Tommi Pelkonen.

Anja Peltonen                                                                 Paula Paloranta

varapuheenjohtaja                                                          sihteeri

Lausunto:          MEN 46/2022

Markkinoijat: Angelic Kamppi Oy

Media:               Vaikuttaja Erna Husko (Instagram-käyttäjänimi: ernahusko)

Alusta:               Instagram

Päätös:               Huomautus