MEN 5/2014: Unicefin joululahjamainos

Lausunto:    MEN 5/2014                                        10.1.2014
Mainostaja: Suomen UNICEF ry
Media:         Televisio
Päätös:        Vapauttava lausunto

UNICEFIN JOULULAHJAMAINOS

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä liittyen Unicefin televisiomainokseen. Lausunnon pyytäjän mukaan televisiomainos, jossa joulupukki kertoo muun muassa, ettei hän käy köyhissä maissa, on mauton ja loukkaava. Mainos loukkaa lausunnon pyytäjän uskonnollista vakaumusta ja asettaa yhden uskonnollisen ryhmän negatiiviseen erityisasemaan, vaikka lahjoja ostetaan muidenkin uskontokuntien piirissä ja ilman uskonnollista vakaumusta esimerkiksi merkkipäivien kunniaksi. Kaiken lisäksi mainosta esitetään sellaiseen aikaan, jolloin myös perheen pienimmät katsovat televisiota.

Mainos       

Televisiomainoksessa on kuvattu joulupukki työpöytänsä ääressä. Joulupukki pitelee käsissään nukkea sanoen: ”Hahhahhaa. Ihana söpöläinen. Hahhaa haa”. Seuraavaksi joulupukki avaa lahjapaketin, jonka sisältä paljastuu ruisku ja lääkepurkkeja. Joulupukki tutkailee näitä tavaroita puhuen samalla seuraavaa: ”Mitäs meillä on tässä? Hahahaahaa. Ootas vähän. Eihän nää oo joululahjoja. Voi ei! Antaisit sä näitä kamoja sun ystävälle? Hyvät hyssykät! Meneeks nää köyhille lapsille, niinku Afrikkaan? Ystävä saa vaan kortin.” Joulupukki tutkii paketin mukana olevaa Unicef -tunnuksella varustettua joulukorttia todeten seuraavaa: ”Mitä mun pitäis sanoa kun mä vien näitä? Hohhohhoo, tässä on kuva lahjasta, jota sä et koskaan saa. Ei hyvä ihme, enhän mä hoida köyhiä maita.”.

Mainoksen lopussa ilmestyy teksti: ”Me menemme sinne, missä joulupukki ei käy. Osta joululahjat osoitteesta www.uniceflahja.fi”.

Mainostajan lausuma                

Mainostaja ei ole antanut lausumaa asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

 Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensiksi, ettei se ota kantaa mainoksen hyvän maun mukaisuuteen, vaan ainoastaan sen hyvän tavan mukaisuuteen.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomion yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään tai uskontoon. Sääntöjen 12 artikla edellyttää, että markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä tai ihmisryhmää.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että Unicefin mainoksen keskiössä on joulupukki. Neuvosto katsoo, ettei mainos syrji tai halvenna mitään uskontoa tai ihmisryhmää.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, varatuomari Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja dosentti Annukka Jyrämä.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                  Riina Hero
puheenjohtaja                                                         sihteeri