MEN 5/2016: Apuraha-sanan käyttäminen korkeakorkoista kuluttajaluottoa mainostettaessa

Lausunto:
MEN 5/2016
Markkinoija:
Verkkokauppa.com
Media:
suoramarkkinointi
internet
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

27.4.2016

Lausunto:    MEN 5/2016
Mainostaja:  Verkkokauppa.com
Viestin:         Verkko (mainostajan oma sivusto), suoramarkkinointi, ulkomainos
Päätös:         Huomautus

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä sanan ”apuraha” käyttämisestä mainonnassa. Valittajien mukaan mainonta on hyvän tavan vastaista, koska sanalle ”apuraha” on vakiintunut merkitys suomen kielessä. Se ei tarkoita lainaa eikä osamaksua. Sanan käyttö tällä tavoin hämärtää käsitystä siitä, mitä mainostetaan. Yhden valittajan käsityksen mukaan mainonta loukkaa peliongelmaisia.

Mainos       

Mainoksissa on käytetty ilmaisuja: ”Apuraha”, ”Hae apurahaa pelaamiseen” ja ”Myönnämme Apurahaa”.

Painetussa mainoslehtisessä lukee: ”Hae Apurahaa ja valikoima kasvaa silmissä. Apuraha-osamaksu antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita”. Lehtisen toisella puolella lukee ”Todennäköisesti aina halvempi” ja ”Aina samat hinnat”. Lisäksi lehtisessä on mainostajan yhdistelmätavaramerkki: Verkkokauppa.com Todennäköisesti aina halvempi.

Mainostajan verkkosivuilla on 22.9.2015 julkaistu teksti:

Verkkokauppa.com jakaa Apurahaa kellon ympäri

Apuraha-osamaksu on hyödykesidonnainen kertaluotto millä maksat ostoksesi pienissä erissä. Kun ostat Apurahalla, vastaanotat tilaamasi tuotteet aina ennen kuin olet maksanut niitä. Ensimmäiselle erälle maksuaikaa on aina 14 päivää tilauksen käsittelystä.

Apuraha voit hakea ostoksellesi aina 3000 euroon asti. Voit myös aina halutessasi maksaa koko velan kerralla pois - olethan tällöin yhteydessä Lindorffin asiakaspalveluun.

Apuraha maksutavasta veloitetaan 1,95 euron maksutapalisä. Muut kulut on eritelty maksukustannusosiossa.

Luotonmyöntäjinä Apurahassa ovat Lindorff Invest Oy tai Verkkokauppa.com Oyj. Apurahassa laskutuksen palveluntarjoajana toimii aina Lindorff Oy. Lindorff Oy:llä on oikeus luotonmyöntäjien lukuun tarkistaa Apuraha asiakkaan luottotiedot luottorekisterin ylläpitäjältä.

Jos olet rekisteröitynyt asiakas, voit tarkistaa Apurahaa koskevat tietosi Verkkokauppa.com tilihallinnasta. Palvelussa voit joustavasti siirtää eräpäivää, muuttaa asiakastietojasi tai tarkistaa maksusuunnitelmasi. Jos sinulla ei ole Verkkokauppa.com-asiakastiliä, pääset verkkopalveluun suoraan tästä linkistä (bill.lindorff.fi). Jos rahoittaja on Verkkokauppa.com Oyj, niin pääset verkkopalveluun suoraan tästä linkistä (bill.lindorff.com/Shopper/fi/Apuraha).”

Mainostajan lausuma

Mainostaja ei ole antanut pyydettyä lausumaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla ja siinä on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.

Artiklan 3 mukaan markkinointi tulee laatia siten, ettei kuluttajien luottamusta markkinointiin väärinkäytetä. Markkinoinnissa ei pidä pyrkiä hyötymään kuluttajien kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta. Olennaiset seikat, joiden voidaan olettaa vaikuttavan kuluttajan päätöksentekoon, tulee antaa kuluttajalle siten ja sellaisena ajankohtana, että kuluttaja voi ottaa ne huomioon.

Mainostaja ei ole antanut pyydettyä lausumaa. Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 5 §:n mukaan neuvosto voi omasta aloitteestaankin hankkia tarpeelliseksi katsomansa lisäselvitykset. Neuvosto on selvittänyt mainostajan verkkosivuilta ilmenevien tietojen perusteella sitä, mikä ”apuraha-osamaksu” on.

Mainostajan verkkosivulla “maksutavat” kerrotaan siitä, millaisilla eri maksutavoilla mainostajan tuotteita voi ostaa. Maksutavoiksi myymälässä kerrotaan: “Käteinen, Osamaksu (Klarna Erämaksu), Debit- tai creditkortit (Visa, Eurocard, Mastercard), Visa Electron, American Express, Verkkokauppa.com lahjakortti, Klarna Lasku, Klarna Tili, Apuraha-lasku ja Apuraha-osamaksu”. Maksutavat verkossa ovat: “Luottokortti (Visa tai MasterCard), Osamaksu (Klarna Erämaksu), Visa Electron, Verkkomaksu, Verkkokauppa.com lahjakortti, Klarna Lasku, Klarna Tili, Apuraha-lasku, Apuraha-osamaksu”. Samalla sivulla otsikon “Osamaksu (Klarna Erämaksu)” alla kerrotaan seuraavaa: “Klarna Erämaksulla et tarvitse ostamiseen maksukortin tietoja tai pankkitunnuksia. Tilaaminen onnistuu kätevästi henkilötiedoillasi.”

Mainostajan verkkosivuilla www.verkkokauppa.com/fi/apuraha otsikon ”Apuraha-osamaksu” alla todetaan muun muassa seuraavaa: “Apuraha-osamaksu on hyödykesidonainen kertaluotto millä maksat ostoksesi pienissä erissä.” Samalla sivulla annetaan esimerkki siitä, että 600 euron ostokselle Apurahan todellinen vuosikorko on 34,19 % - 35,02 % vaihdellen luottoajan mukaan. Esimerkkilaskelmassa luottoaika vaihtelee 3 kuukaudesta 24 kuukauteen. Perusvaatimukset Apurahan myöntämiseksi ovat seuraavat:

  • “Vähintään 20 vuoden ikä.
  • Osoitteesi löytyy Suomen väestörekisteristä.
  • Henkilötunnuksesi luottopäätöksen tekemistä varten.
  • Luotonantaja voi tarkastaa luotto- ja osoitetiedot luottopäätöstä varten.
  • Henkilöllisyytesi voidaan varmentaa omilla verkkopankkitunnuksillasi Tupas-varmennepalvelun avulla.”

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että koska mainostaja ei ole antanut neuvostolle sen pyytämää lausumaa asiassa, neuvosto on perehtynyt mainostajan asiakkailleen tarjoamiin maksutapoihin muun muassa sen verkkosivuilta ilmenevien tietojen perusteella. Mainostajan verkkosivuilla maksutapoja koskevaa tietoa sekä linkkejä on paljon ja maksutapojen luonnetta on joiltakin osin vaikea selvittää.

Lindorff Oy:n verkkosivuilla 21.3.2016 julkaistussa tekstissä mainostajan toimitusjohtaja kertoo Apurahasta, miten Verkkokauppa.com:n “tärkeä kannattavuustekijä ovat rahoituspalvelut. Verkkokauppa.com tarjoaakin asiakkailleen aktiivisesti Apuraha-nimistä kuluttajarahoitusta, - -“. Hän myös kertoo, että “- - asiakas, joka maksaa esimerkiksi Apurahalla, miltei tuplaa yhtiön kannattavuuden ostoksen osalta - -.“ Uutisen lopussa kerrotaan “Apuraha on Verkkokauppa.comille kannattavampi kuin mikään muu maksutapa. Ei olekaan ihme, että yhtiö haluaa kasvattaa Apurahan osuutta maksutapahtumissa. Tavoite on, että tulevaisuudessa Apurahalla maksetaan viidennes kaikesta myynnistä.”

Osamaksukauppa määritellään kuluttajansuojalaissa (38/1978). Lain mukaan sellainen tavaran kauppa, jota koskevan sopimuksen mukaan hinta suoritetaan maksuerissä, joista yksi tai useampi erääntyy sen jälkeen, kun tavara on luovutettu kuluttajalle (ostaja), ja jossa elinkeinonharjoittaja (myyjä) on pidättänyt itselleen joko oikeuden tavaran takaisin ottamiseen, jos ostaja laiminlyö hänelle sopimuksesta johtuvan velvollisuuden täyttämisen, taikka omistusoikeuden tavaraan siihen asti, kun joko koko hinta tai ainakin määrätty osa niistäkin maksueristä, jotka erääntyvät tavaran luovuttamisen jälkeen, on suoritettu. Laki osamaksukaupasta (91/1966) ja valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista (790/2010) sääntelevät osamaksua ja siitä annettavia tietoja muilta osin.

Mainostajan verkkosivuilta ilmenevien tietojen perusteella jää epäselväksi, onko “Apuraha” osamaksu, vai muu kuluttajansuojalain 7 luvun mukainen kuluttajaluotto.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että markkinoinnin hyvän tavan mukaisuutta arvioitaessa huomioon on otettava muun muassa se, minkä tyyppisiä tuotteita markkinoidaan. Tässä tapauksessa kysymys on kuluttajaluoton markkinoinnista, jonka markkinoinnille asetetaan keskimääräistä tiukemmat kriteerit. Asiassa voidaan ottaa huomioon mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:ssä on säädetty hyvästä luotonantotavasta. Sen mukaan luotonantaja tai luotonvälittäjä ei saa markkinoida siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti. Luotonantaja tai luotonvälittäjä ei myöskään saa käyttää luoton myöntämistä pääasiallisena markkinointikeinona markkinoidessaan muita kulutushyödykkeitä. Lisäksi asian tulkintaan voidaan saada johtoa Finanssivalvonnan finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointia koskevista määräyksistä ja ohjeista 15/2013, joiden mukaan rahoituspalveluiden markkinoinnin tulee olla muun muassa ymmärrettävää ja selkeää.

Mainostaja on käyttänyt ilmaisuja, ”Apuraha”, ”Myönnämme apurahaa” ja ”Apuraha-osamaksu” mainostaessaan kuluttajaluottoa, jonka todellinen vuosikorko on jopa 35 %. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainonnassa sanojen käyttäminen niiden vakiintuneesta merkityssisällöstä poikkeavalla tavalla ei lähtökohtaisesti ole hyvän tavan vastaista. Mainostaja on kuitenkin käyttänyt apuraha-sanaa mainoksissaan huomiota herättävällä tavalla mainoksen otsikoissa ja isokokoisissa ulkomainosjulisteissa. Tällainen apuraha-sanan käyttö korkeakorkoista kuluttajaluottoa mainostettaessa on omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä mainostettavasta tuotteesta etenkin, kun apuraha-sanaan sen vakiintuneessa merkityksessä liittyy lähes yksinomaan positiivisia mielikuvia. Edellä todettu huomioon ottaen apuraha-ilmaisun käyttö sen vakiintuneesta merkityksestä poikkeavalla tavalla rahoituspalveluita markkinoitaessa on omiaan heikentämään kuluttajien luottamusta markkinointiin.

Lisäksi neuvosto korostaa, ettei markkinoinnissa tule pyrkiä hyötymään kuluttajien kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta. Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti rahoituspalveluita markkinoitaessa. Markkinoijan on otettava huomioon sen yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla.

Mainostaja on käyttänyt myös ilmaisua ”Hae apurahaa pelaamiseen”. Neuvosto toteaa, että peliriippuvuus on monille ongelma. Mainostajan ei tule pyrkiä hyötymään kuluttajan riippuvuuksista kuluttajaluottoa markkinoidessaan.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainostaja on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 3 artiklojen vastaisesti. Siksi mainostaja on menetellyt hyvän tavan vastaisesti.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov, professori Pekka Aula, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen ja Chief Compliance Officer Raija Tuokko.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri