MEN 7/2013: Puhelinliittymän televisiomainos

Lausunto:    MEN 7/2013                                            25.10.2013
Mainostaja: Elisa Oyj
Media:         Televisio
Päätös:        Vapauttava lausunto

PUHELINLIITTYMÄN TELEVISIOMAINOS

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Saunalahden puhelinliittymämainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan televisiossa esitetty mainos on hyvän tavan vastainen, koska siinä käytetään vaahtosammuttimen näköistä laitetta kohti toista henkilöä. Mainoksen humoristinen sävy voi saada esimerkiksi nuoret luulemaan laitetta vaarattomaksi ja käyttämään sitä huvittelumielessä, vaikka tällainen käyttö voi tosiasiassa johtaa vakaviin sairaalahoitoa vaativiin henkilövahinkoihin.

Mainos       

Televisiomainoksessa hovimestariksi pukeutunut henkilö sumuttaa juuri saunan lauteilta tulleen, kylpytakkisen miehen takapuolta vaahtosammuttimella saadakseen kuumentuneen takapuolen jäähdytettyä. Kylpytakkinen mies vaikeroi. Samalla mainoksessa taustalla kuuluu ääni, joka sanoo: ”Joillakin on vielä puhelimessa miljonääriliittymä. Sellaisen lasku tekee aika ikävää jälkeä. Saunalahden megareilu helpottaa. Siinä on todella reilusti puhetta, tekstareita ja dataa, mutta hinta on pieni ja viileä. Älyllä saa usein enemmän kuin rahalla. Etenkin Elisashopitista ja osoitteesta saunalahti.fi.”.

Mainostajan lausuma          

Mainostajan mukaan mainos liittyy Saunalahden mainonnan keskiössä olleeseen Rich & Brainless -sketsihahmoperheeseen, jonka tekemisiin liittyvässä mainonnan tarinassa korostuu järjettömyys ja huumori. Kaikki sketsihahmoperheen tekemiset ovat ilmeisen järjettömiä, ylimitoitettuja ja liioiteltuja. Mainostaja haluaa mainonnalla välittää kuluttajille viestiä siitä, että Saunalahden liittymät ovat järkivalinta.

Mainostaja katsoo, että suuren yleisön medialukutaito on niin hyvällä tasolla, ettei kyseessä olevaa ilmeisen liioiteltua tekoa oteta todesta. Mainos on tyyliltään siinä määrin humoristinen ja yliampuva, ettei katsoja ota sitä vakavasti tai miellä tapahtumia todellisiksi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan eikä markkinoinnissa tule myöskään sallia tällaista käyttäytymistä. Sääntöjen 17 artiklan mukaan markkinoinnin ei tule ilman kasvatuksellista tai yhteiskunnallista syytä sisältää kuvaa tai kuvausta vaarallisesta toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat laiminlyödään. Perussääntöjen 18 artikla edellyttää erityisen huolellisuuden noudattamista lapsille ja nuorille kohdistetussa markkinoinnissa. Lapsia ja nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että puhelinliittymän televisiomainos on humoristinen ja liioitteleva, ja se on osa mainossarjaa, jossa sama liioitteleva huumori toimii keskeisenä elementtinä. Vaikka vaahtosammuttimen mainoksessa esitetty käyttötapa voisi tosiasiassa johtaa henkilövahinkoihin, on mainos niin liioitteleva, ettei se ole vakavasti otettavissa. Neuvosto katsoo, ettei mainos ole omiaan rohkaisemaan nuoria vaaralliseen toimintaan – eli vaahtosammuttimen väärinkäyttöön – ryhtymiseen.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin kansainvälisten perussääntöjen vastainen eikä hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, OTK Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                          Riina Hero
puheenjohtaja                                            sihteeri