MEN 7/2014: Pikaluottomainonta

Lausunto:    MEN 7/2014                                        24.3.2014
Mainostaja: Luoteen Sirtox Oy
Media:        Suoramarkkinointi
Päätös:       Vapauttava lausunto

PIKALUOTTOMAINONTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä pikaluottoja tarjoavan yrityksen tekstiviesteinä lähettämistä mainoksista. Lausunnon pyytäjän mukaan luottoyhtiö ei kanna moraalista vastuuta toiminnastaan. Mainokset ovat kyseenalaisia kehottaessaan huolettomaan rahankäyttöön juuri niitä, joilla ei vippeihin todellisuudessa olisi varaa.

Mainokset  

Tekstiviestimainoksissa on lukenut seuraavaa:

  1. ”Jos otat, ota kunnolla. Hae vippiluottoa osoitteesta vippiluotto.fi jopa 4 000 euroa 12 kuukaudeksi.” 
  2. ”Sitä jaksaa paremmin, kun on millä maksaa. Hae vippiluottoa osoitteesta vippiluotto.fi jopa 4 000 euroa 12 kuukaudeksi.” 
  3. ”Taas kuuset tuoksuvat, on kynttilöissä valot. Jouluraha täyttää lompakot ja talot. Joulurahat osoitteesta vippiluotto.fi 2 000 - 4 000 euroa.”

Mainostajan lausuma         

Mainostaja toteaa pyrkineensä hakemaan mainonnassaan positiivista ja ajoittain leikkimielistä asiayhteyttä vakavaan asiaan. Mainoksessa kerrotaan, että kyse on ratkaisusta lyhyen ajan tai tilapäiseen rahantarpeeseen. Mainostaja ilmoittaa olevansa samaa mieltä lausunnon pyytäjän kanssa siitä, että pidemmällä aikavälillä menot on sovitettava tuloihin. Mainonnalla ei kehoteta vastuuttomaan liikakulutukseen.

Mainostajan toimialana on luottojen myöntäminen. Mainostajan Internet-sivuilla kehotetaan ottamaan luottoa vain sen verran kuin tarvitsee. Lisäksi sivuilla annetaan ohjeita maksuvaikeuksien välttämiseksi. Mainostaja ilmoittaa antavansa kaikille lainanottajille kattavat tiedot luoton ominaisuuksista ja kuluista lainanhakuprosessin yhteydessä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että pikaluottojen tarjoaminen on sallittua, joten myös niiden markkinointi on sallittua. Neuvosto korostaa mainostajan yhteiskunnallista ja ammatillista vastuuta asiassa, mutta katsoo, etteivät mainokset kokonaisuutena arvioiden ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaisia eivätkä siten myöskään hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, varatuomari Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                 Riina Hero
puheenjohtaja                                                        sihteeri