MEN 7/2018: Lapsille sopimaton mainos

Lausunto:             MEN 7/2018
Mainostaja:          MTV Oy (Sub ja MTV3)
Viestin:                  Televisio
Päätös:                  Huomautus

LAPSILLE SOPIMATON MAINOS

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: K-16 luokiteltu televisiosarjaa mainostava mainos oli hyvän tavan vastainen, koska sitä oli esitetty perhe-elokuvan mainostauolla. Mainos oli lapsille sopimaton.

Neuvosto korosti, ettei lapsille sopimattomia mainoksia tulisi esittää kello 21 jälkeen esitettävien perhe-elokuvien yhteydessä.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä televisio-ohjelman esittelyfilmistä. Lausunnonpyytäjien mukaan mainos on lapsille sopimaton, sillä sitä on esitetty illalla kello 19 aikaan ja kello 21 jälkeen K-7 luokitellun perhe-elokuvan mainostauolla, jolloin mainos on voinut tavoittaa pienetkin lapset.

Mainos        

Mainoksessa kerrotaan Ina <3 porno -televisiosarjasta. Mainos on 39 sekunnin mittainen. Mainostajan vastaus

Mainostaja on ilmoittanut, ettei se anna vastausta asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen artiklan 18 mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Perussääntöjen 23 artiklan mukaan markkinoijan tulee noudattaa näitä perussääntöjä. Lisäksi mainostoimiston, julkaisijan ja muiden markkinoinnin alalla toimivien tulee noudattaa näitä sääntöjä. Markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan. Markkinointimateriaalia julkaisevien tai sitä välittävien kustantajien, muiden viestintäalan yritysten ja vastaavien toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta, kun ne hyväksyvät markkinoinnin ja julkaisevat sen. Yllä mainittujen toimijoiden palveluksessa olevat markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen, julkaisemiseen tai välittämiseen osallistuvat henkilöt ovat asemansa mukaisessa vastuussa näiden perussääntöjen noudattamisesta.

Asian arviointi

Mainostettava televisio-ohjelmasarja Ina <3 porno on luokiteltu tunnuksella K-16. Tällainen luokittelu tarkoittaa, että ohjelma on lapsen kehitykselle haitallinen väkivaltaisuutensa, seksuaalisen sisältönsä, ahdistavuutensa tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi ja on siksi omiaan vaikuttamaan haitallisesti lapsen kehitykseen. Arvioitavana oleva mainos kuvastaa mainostettavan K-16 luokitellun ohjelman sisältöä. Mainonnan eettiselle neuvostolle esitetyn selvityksen mukaan kysymyksessä olevaa K-16 ikärajaluokituksen saanutta mainosta on esitetty muun muassa perhe-elokuvan ”Yksin kotona” (K-7) mainostauoilla. Elokuva on lapsia kiinnostava. Toimittaessaan mainoksen neuvostolle mainostaja on kertonut, että mainoksesta myös toinen versio, jossa on luokitus S (sallittu). Tätä versiota ei kuitenkaan ole esitetty ”Yksin kotona” -elokuvan mainostauolla. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos on seksuaalisen sisältönsä vuoksi lapsille sopimaton. Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastainen. Siksi mainos on hyvän tavan vastainen. Neuvosto korostaa, että televisiokanavan tulee olla huolellinen, jottei se esitä lapsille sopimattomia mainoksia lapsia kiinnostavan elokuvan mainostauolla, vaikka elokuva esitettäisiinkin vasta kello 21 jälkeen. Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet professori Pekka Aula, markkinointijohtaja Caroline Lilius, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen ja Chief Compliance Officer Raija Tuokko. Päivi Romanov puheenjohtaja Paula Paloranta sihteeri