MEN 8/2020: Bauer Media Oy

Lausunto:
MEN 8/2020
Markkinoija:
Bauer Media Oy
Media:
tv
Päätös:
vapauttava
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
17 artikla - Turvallisuus ja terveys
18 artikla - Lapset ja nuoret

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainoksen ei voitu katsoa kannustava käyttäytymään vaarallisella tavalla. Mainos ei ollut hyvän tavan vastainen. 

Lausuntopyyntö  

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä radiokanavan mainoksesta, jota on esitetty televisiossa. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos voi houkutella nuoria vaaralliseen käyttäytymiseen. 

Markkinointi

Televisiomainoksen keskiössä on räp-artisti Elastinen. Mainoksessa hän muun muassa tasapainoilee kerrostalon katon harjalla.

Markkinoijan vastaus

Mainos ei ole hyvän tavan vastainen. Mainoksissa esiintyvien artistien turvallisuus on yrityksellemme ensiarvoisen tärkeää ja kaikki kuvaukset on tehty tiukasti tämän periaatteen mukaan. Mainos on kuvattu Kaapelitehtaan katolla Helsingissä. Artisti tasapainoilee kohoumalla, jonka molemmin puolin on turvallisesti kattoa. Katolta putoamisvaaraa ei ole. Mainos ei kannusta, viesti tai anna esimerkkiä mitenkään vaarallisten paikkojen päällä tasapainotteluun.

Median vastaus 

Olemme arvioineet mainoksen uudelleen ja olemme edelleen sitä mieltä, että mainos ei ole luokittelukriteerien vastainen eikä se rohkaise katsojaa tasapainoilemaan korkeilla paikoilla.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt 

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 17 artiklan mukaan markkinoinnin ei tule ilman kasvatuksellista tai muutoin yhteiskunnallisesti hyväksyttävää syytä sisältää kuvaa tai kuvausta vaarallisesta toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen tai terveyteen liittyvät seikat laiminlyödään.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta.

Artiklan 18.3 kohdan mukaan markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti. Lasta tai nuorta ei saa esittää turvattomassa tilanteessa tai osallistumassa itselleen taikka muille vahinkoa aiheuttavaan toimintaan. Lapsia tai nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan tai käyttäytymään sopimattomasti.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys radiokanavan televisiomainoksesta. Mainoksessa rap-artisti Elastinen kertoo musiikistaan, maailman valloittamisesta ja mainoksen loppupuolella hänet näytetään korkean rakennuksen katolla.

Lausunnonpyytäjän mukaan mainos voi houkutella nuoria kokeilemaan katolla kävelyä. Markkinoija puolestaan on todennut, että artistin turvallisuudesta on huolehdittu mainosta kuvattaessa, ja kiistää, että mainos kannustaisi tai antaisi esimerkin vaarallisten paikkojen päällä tasapainotteluun.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainosta voi tulkita siten, että kysymyksessä olisi vaarallisen käyttäytymisen kuvaus. Mainoskokonaisuus huomioon ottaen neuvosto kuitenkin toteaa, ettei mainoksen voida katsoa kannustavan käyttäytymään mainoksessa esiintyvän henkilön tavoin.

Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen artiklojen vastainen. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Sanna Holkeri, Head of Digital Marketing Pekka Rantamoijanen varatuomari Pia Kumpulainen, Strategy Director Tommi Pelkonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri

ASIASANAT: TURVALLISUUS

Lausunnon päivämäärä: 27.02.2020
Markkinoija: Bauer Media Oy
Media: Televisio (MTV3)
Päätös: Vapauttava lausunto