MEN lausunto 1/2009 Väkivaltaan yllyttäminen, ihmisarvon kunnioittaminen, muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 1/2009
Mainostaja: Jamba! GmbH
Mainos: Televisiomainos
Annettu: Helsinki, 9.1.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut 28.9.2008 lausuntopyynnön kuluttajalta televisiomainoksesta, jossa mainostetaan matkapuhelimen soittoääntä ilmaisulla ”Silence I kill you”. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos ei ole hyväksyttävä mainitun ilmaisun vuoksi ottaen erityisesti huomioon se, ettei Kauhajoen koulusurmista ole kulunut kuin muutama päivä.

Mainostaja ja mainoksen esittänyt televisiokanava ovat antaneet neuvostolle vastineet. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa mainostetaan soittoääniä. Mainoksen alussa kuvataan luurankoa, joka lausahtaa ”Silence I kill you”. Luuranko mainostaa soittoääntä, jonka nimi on ”Fun1 The dead terrorist/Jeff Dunham Silence I kill you”.

Vastine

Jamba! GbbH:

Mainostaja kiistää, että mainos olisi sääntöjen vastainen. Mainoksen luurangon ääntä esittää tunnettu amerikkalainen vatsastapuhuja ja stand up -koomikko Jeff Dunham. Jeff Dunham käyttää esityksissään mm. ”Achmed the Dead Terrorist” -nimistä luurankokäsinukkea, jota koskeva esitys on mainostajan mukaan hyvin suosittu internetin Youtube-sivustolla. Esityksessä luurankonukke lausahtaa muun muassa ”Silence I kill you”.

Sub Tv:

Subtv -kanavalla on esitetty Jamban soittoäänimainosta, jossa mainostetaan useampaa soittoääntä. Yksi mainostettavista soittoäänistä on sarjakuvamainen humoristiseksi tarkoitettu lausahdus ”Silence I kill you”. Lause ei kuitenkaan ole äänen sävystä ja käytetystä kielestä johtuen realistinen tai uhkaava. Mainos ei ole sääntöjen vastainen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa.

Mainoksessa mainostetaan matkapuhelimeen tilattavaa soittoääntä ”Silence I kill you”. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kyseinen mainoksessa käytetty ilmaisu liittyy mainostettavaan tuotteeseen. Lisäksi mainoksen tyylilaji ja mainoksessa esiintyvä fiktiivinen hahmo ovat sellaisia, ettei mainoksessa esitetty ilmaisu ole vakavasti otettavissa.

Edellä mainituilla perusteilla ja mainosta kokonaisuutena arvioiden mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen, toimitusjohtaja Mika Sarimo, tutkimuspäällikkö Sirpa Tallqvist ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri