MEN lausunto 10/2008 Väkivaltaan yllyttäminen ja pelon hyväksi käyttäminen

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 10/2008
Mainostaja: Video Film Town Oy
Mainos: Elokuvajuliste julkisella paikalla
Annettu: Helsinki, 28.3.2008
Päätös: Huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta videoliikkeen ikkunassa olevasta Saw 4 -elokuvan mainoksesta, jossa kuvataan ihmisen katkaistua päätä vaakakupissa. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan ei ole hyväksyttävää esittää katukuvassa karkeaa väkivaltaa sisältävää mainosta. Myös pienet lapset näkevät ikkunassa olevan mainoksen.

Mainostaja on antanut neuvostolle 28.2.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoskuvassa on katkaistu miehen pää vaakakupissa. Mainoksessa on ilmaisut ”Saw IV It’s a trap” ja ”Jigsaw is dead – long live Jigsaw!”

Vastine

Mainoksessa mainostetaan Saw 4 -elokuvaa. Elokuva on neljäs osa kansainvälisesti tunnetussa kauhuelokuvasarjassa, jonka kaikki osat ovat olleet Suomessa kiellettyjä alle 18-vuotiailta. Mainostaja on käyttänyt elokuvan julkaisijan lähettämiä mainosmateriaaleja liikkeissään. Saw 4 -elokuvan kaikissa mainosmateriaaleissa Suomessa on sama kuva-aineisto, jossa elokuvasarjan päähenkilön pää on puntarin vaakakupissa. Elokuvan mainosmateriaalia on julkaistu elokuvateattereissa, videovuokraamoissa, Helsingin jäähallissa, lehdissä ja internetissä.

Mainostaja kertoo kuitenkin poistaneensa kyseisestä videovuokraamosta paheksuntaa aiheuttaneet mainosmateriaalit mainonnan eettisen neuvoston yhteydenoton jälkeen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 18 artiklan mukaan perussääntöjen noudattamisesta ovat vastuussa mainostaja, mainostoimisto tai muu mainonnan palveluyritys sekä julkaisija, mainosvälineen omistaja tai mainostilan luovuttaja. Perussääntöjen 19 artiklan mukaan perussääntöjä on noudatettava vaikka mainoksen sisältö tai esitystapa kokonaan tai osittain on peräisin muualta.

Perussääntöjen 4 artiklan mukaan mainonta ei saa loukata ihmisarvoa eikä mainoksessa saa ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa tai suvaita eikä yllyttää väkivaltaan, eikä rohkaista laittomaan tai muutoin moitittavaan käyttäytymiseen.

Mainoksessa mainostetaan kauhuelokuvaa. Mainoskuvassa on miehen irtileikattu pää vaakakupissa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos kuvastaa tyylillisesti mainostettavaa tuotetta. Vaikka mainoksen kohderyhmä ei miellä kuvatun kaltaista tilannetta todelliseksi, mainos voidaan kuitenkin tulkita ihmisarvoa loukkaavaksi. Ihmisarvoa loukkaavan mainoksen esittäminen ei ole eettisesti hyväksyttävää.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari Pirkko Mäkinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri