MEN lausunto 12/2002

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 12/2002
Mainostaja: Aikuisten lelukauppa
Mainostettava tuote: Aikuisten lelukauppa -liikkeenä
Mainos: Mainos taksin kyljissä
Annettu: Helsingissä 14.6.2002

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut 29.4.2002 kuluttajalta lausuntopyynnön, jossa kuluttaja katsoo, että mainos on naista loukkaava.

Aikuisten lelukauppa (mainostaja) on antanut neuvostolle 15.5.2002 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Taksin kyljessä on mainosteksti ”Aikuisten lelukauppa Viides linja 7”. Mainoksen kuvituksena on käytetty piirroskuvaa pitkähihaiseen paitapuseroon ja minihameeseen pukeutuneesta naisesta, joka vetää pitkävartisia saapikkaita jalkaansa.

Vastine

Vastaaja kiistää, että sen mainoksessa näkyvä lähes kymmenen vuotta käytössä ollut liiketunnus, saappaita jalkaansa vetävä nainen, olisi naista alentava, väheksyvä tai halventava.

Vastaajan mukaan valtaosa liikkeen tuotteista on naisille tarkoitettuja ja naiset muodostavat huomattavan osan liikkeen asiakaskunnasta. Liiketunnuksella on yhteys liikkeen toimintaan, koska liikkeessä myydään eroottisia asusteita naisille.

Vastaajan mukaan mainos ei loukkaa mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä eikä mainonnan eettisen neuvoston tasa-arvoa koskevia periaatteita.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei suvaita sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston tasa-arvoa koskevien periaatteiden 3 kohdan mukaan mainokset ovat hyvän markkinointitavan vastaisia, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla, taikka annetaan seksuaalisia vihjailuja taikka lupauksia, joilla ei ole mainostettavan tuotteen kanssa mitään tekemistä.

Mainoksessa mainostetaan naisten eroottisia asusteita myyvää liikettä. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että eroottisten tuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi myös niiden mainonta on sallittua. Käsiteltävänä olevan mainoksen kuvituksella on yhteys mainostettavaan liikkeeseen.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston tasa-arvoa koskevien periaatteiden vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri