MEN Lausunto 16/2005

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 16/2005
Mainostaja: Pet Expert Team Oy
Mainostettava tuote: Koiranruoka
Mainos: Internet-mainos
Annettu: Helsinki, 26.8.2005

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Internetissä julkaistusta koiranruokamainoksesta. Kuluttajan käsityksen mukaan mainos on naista halventava.

Mainostaja on antanut neuvostolle 22.6.2005 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on kuva koirasta ja naisesta. Kuva on rajattu siten, että naisesta näkyvät ainoastaan rinnat. Mainoksessa käytetään ilmaisuja ”Bigger is still better!” ja ”Large Breed tarjous! -10 %”.

Vastine

Mainostaja on saanut mainosmateriaalin markkinoitavan tuotteen valmistajalta Amerikasta. Mainostaja ilmoittaa poistavansa mainoksen verkkosivustoltaan eikä käytä mainosta vastaisuudessa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai meistä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainoksen tarkoituksena on markkinoida koiranruokaa. Mainoksessa on käytetty katseenvangitsijana vähäpukeista naista ilman asiallista yhteyttä mainostettavaan tuotteeseen. Lisäksi nainen on esitetty sukupuolta alentavalla tavalla pilkkomalla hänet siten, että kuvassa näkyvät vain rinnat.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Jari Kostamo, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri