MEN lausunto 17/2006 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 17/2006
Mainostaja: Viking Line
Mainostettava tuote: Viking Line –yhtiö ja laivoilla myytävä parfyymi
Mainos: Ulkomainos
Annettu: Helsinki, 19.12.2006

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Viking Line Abp:n ulkomainoksesta. Mainos on ollut esillä muun muassa pääkaupunkiseudun raitiovaunupysäkeillä. Kuluttajan käsityksen mukaan mainos ei sovellu katukuvaan, koska alastonta naista käytetään asiattomasti katseenvangitsijana. Mainos loukkaa naisia ja esineellistää naisen vartaloa.

Mainostaja on antanut neuvostolle 5.12.2006 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen kuvassa on polvillaan etukenossa asennossa oleva alaston nainen. Osa naisen vartalosta on varjossa. Mainoksessa lukee teksti: ”F For Fetish by Ferragamo”. Lisäksi mainoksessa on Salvatore Ferragamon ja Viking Linen logot sekä parfyymipullo.

Vastine

Kyseessä on Salvatore Ferragamon uutuusparfyymin mainos. Tuotteen lanseeraus Suomeen tapahtuu Viking Linen parfyymimyymälöiden kautta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä. Periaatteiden 4 kohdan mukaan mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että siinä esiintyy vähäpukeisia tai alastomia ihmisiä, jos heitä ei ole kuvattu alentavalla, väheksyvällä tai halveksivalla tavalla.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei alastomuus sinänsä ole hyvän tavan vastaista. Mainoksessa esiintyvää alastonta naista ei ole kuvattu alentavalla tai väheksyvällä tavalla.

Mainosta kokonaisuutena arvostellen ja ottaen huomioon sen toteutustapa mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri