MEN lausunto 21/2003

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 21/2003
Mainostaja: Notreal Finland
Mainostettava tuote: Matkapuhelinlogot, -ikonit ja -soittoäänet
Mainos: Kotitalouksiin kohdistettu suoramarkkinointi
Annettu: Helsinki, 7.11.2003

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta kotitalouksiin lähetetystä suoramarkkinointilähetyksestä, jonka yhdessä kupongissa mainostetaan matkapuhelimeen tilattavia logoja, ikoneja ja soittoääniä. Kuluttajan mielestä mainoksen epäsiveelliset kuvat ovat alaikäisille sopimattomia.

Notreal Finland (mainostaja) on antanut neuvostolle 31.10.2003 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Kysymyksessä on ollut suoramarkkinointimateriaali, jota on toimitettu kotitalouksiin ja joka on sisältänyt erilaisia mainoskuponkeja. Yhdessä kupongissa mainostetaan matkapuhelimeen tilattavia logoja, ikoneita, taustakuvia ja soittoääniä. Mainoksessa on kuvia logoista ja ikoneista, joissa on kuvattu mm. miehen sukupuolielintä, naisen rintoja sekä yhdyntäasentoja. Muita logojen ja ikonien kuva-aiheita ovat esimerkiksi eläin- ja sarjakuvahahmot. Mainoksessa on myös tietoja soittoäänistä sekä ohjeet, kuinka tuotteita tilataan.

Kysymyksessä olevan mainoskupongin kääntöpuolella mainostetaan saman mainostajan Nalle Puh -, Ihaa-, Nasu- ja Tiikeri-jättipehmoleluja.

Vastine

Vastineen mukaan mainostaja ostaa palvelun MixMobile Oy:ltä. Mainoksessa myydään erilaisia mobiilituotteita (logot, äänet, ikonit, värilogot, taustakuvat ja pelit), joita voidaan tilata matkapuhelimeen. Mainostajan mukaan kuvilla ei myydä mitään asiayhteydestä erillistä tuotetta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 14 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa tai kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan.

Mainoksessa on mainostettu mm. matkapuhelimeen tilattavia logoja ja ikoneja. Logoissa ja ikoneissa on kuvia esimerkiksi miehen sukupuolielimestä, naisen rinnoista sekä yhdyntäasennoista. Lisäksi mainoksen logo- ja ikonivaihtoehdoissa on lapsia kiinnostavia kuvia ja sanoja, kuten Barbi ja Nalle Puh. Mainoskupongin kääntöpuolella on saman mainostajan jättipehmolelumainos, joka on omiaan kiinnittämään myös pienten lasten huomion mainoskuponkiin.

Mainoksen jakelukanava, suoramarkkinointi, on mahdollistanut sen, että lapset ovat saattaneet nähdä mainoksen. Ottaen huomioon mainoksessa tarjottujen tuotteiden kuvitus, kuten satuhahmot, mainos on ollut omiaan kiinnostamaan myös lapsia. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen epäsiveelliset kuvat loukkaavat lapsen oikeutta olla kohtaamatta ikä- ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 ja 2 artiklan sekä 14 artiklan sen kokemattomuus ja herkkäuskoisuus sekä vahingollisten vaikutusten ennaltaehkäiseminen –kohtien vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila ja varatuomari, OTL Paavo Nikula ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri