MEN lausunto 21/2006 Muu hyvän tavan vastaisuus

Lausunto:
MEN 21/2006
Markkinoija:
Erotic Club Pussy-Cat
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 21/2006 (Asia 11/2006 on otettu uudelleen käsiteltäväksi, koska mainostaja on toimittanut vastineen.)
Mainostaja: Erotic Club Pussy-Cat
Mainostettava tuote: Erotiikkaravintola
Mainos: Ulkomainos
Annettu: Helsinki, 19.12.2006

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä kuluttajilta erotiikkaravintolan julkisivun kuvasta ja teksteistä. Kuluttajien käsityksen mukaan ravintolan julkisivun suurikokoinen piirretty kuva yläosattomasta naisesta ei ole eettisesti hyväksyttävä. Tällainen kuva vilkkaan kadun varressa ei ole perusteltua, koska nainen itsessään ei ole myyntiartikkeli. Mainoksen kuva yhdistettynä ravintolan nimeen halventaa naista. Mainoksen suuren koon vuoksi sitä ei voi välttyä kohtaamasta arkielämässä. Mainos tavoittaa siten myös lapset eikä ole heille sopiva.

Mainostaja on toimittanut neuvostolle vastineen 6.12.2006. Kirjelmät liitettiin jutun asiakirjoihin.

Vastine

Kysymyksessä ei ole mainos, vaan ravintolan julkisivussa oleva kuva. Kyse on yrityksen logosta, joka on ollut samassa paikassa jo kuusi vuotta. Logon siluettityylinen kuva on tarkoituksella sumennettu. Logosta ilmenee ravintolatoiminnan tyyppi ja toimipaikan nimi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensiksi, että vaikka lausuntopyynnön kohteena oleva materiaali on neuvostolle esitetyn selvityksen mukaan ravintolan logo, mainonnan eettinen neuvosto on toimivaltainen antamaan asiasta lausunnon siltä osin kuin logoa käytettään ravintolan markkinoinnissa edellä kuvatulla tavalla.

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudellista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 14 artiklan vahingollisten vaikutusten ennaltaehkäiseminen –kohdan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa eikä kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vahingollisia vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan.

Mainonnan eettisen neuvoston käsityksen mukaan lausuntopyynnön kohteen oleva kuva tai tekstit eivät loukkaa kohderyhmää, jolle ne on suunnattu. Neuvosto on kuitenkin kiinnittänyt erityistä huomiota logon naista esittävään kuvaan. Saadun selvityksen mukaan kuva sijaitsee paikassa, jossa lapset päivittäin liikkuvat. Siten kuva loukkaa lapsen oikeutta olla kohtaamatta ikä- ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään.

Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen huomioon mainostajan yhteiskunnallinen vastuu mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1, 2 ja 14 artiklan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri