MEN lausunto 21/2008 Lapsille sopimaton mainonta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 21/2008
Mainostaja: SW Television Oy / Nelonen Media
Mainos: TV-mainos
Annettu: Helsinki, 20.8.2008
Päätös: Huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Neitsyen päiväkirja -nimisen 4D-dokumenttiohjelman televisiomainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan seksuaalista materiaalia sisältävä mainos on lapsille sopimaton ja sen esittäminen perheohjelmien yhteydessä on vastuutonta.

Mainostaja on antanut neuvostolle 16.6.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainos sisältää otoksia Neitsyen päiväkirja -nimisestä 4D-dokumettiohjelmasarjan jaksosta. Näissä otoksissa näytetään pornografista materiaalia. Mainoksen puheosuus kuuluu seuraavasti: ”Kolme seksuaalisesti kokematonta aikuista. Kolme tarinaa neitsyyden menettämisestä. 4D: Neitsyen päiväkirja. Tiistaina Nelosella.”

Vastine

4D-dokumenttien mainosten esitysaikoja päätettäessä otetaan huomioon ohjelman aihe ja sisältö. Jos sisältö ei ole lapsille sopivaa, mainos sijoitetaan myöhäisiltaan. 4D-ohjelmissa on kyse dokumenttiohjelmista, joissa esitetään rohkeita aiheita. Ohjelmalla ei ole ikärajaa, mutta sitä on esitetty klo 22.00. Mainosta on inhimillisen erehdyksen vuoksi esitetty epähuomiossa ennen klo 19.00.

Mainoksen päätarkoituksena ei ole ollut seksuaalisuuden esiintuominen, vaan aiheesta on kerrottu asiallisesti. Mainoksessa kuvaa pornolehdistä on näytetty vain muutaman sekunnin ajan, ja kuvat vilahtivat nopeasti ohi. Kuvien sisällöt eivät olleet selkeästi nähtävillä.

Mainostaja kertoo kiinnittävänsä jatkossa tarkempaa huomiota 4D-dokumenttiohjelmien tv-mainosten sijoitteluun.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lapsille sopimaton aineisto tulee selvästi merkitä sellaiseksi.

Mainostettavassa dokumenttiohjelmassa kerrotaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Ohjelmaa on esitetty televisiossa klo 22 alkaen, mutta ohjelman mainosta on esitetty televisiossa jo kello 16 alkaen.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos kuvastaa mainostettavan ohjelman sisältöä, mutta seksuaalisen sisältönsä vuoksi mainos on lapsille sopimaton.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari Pirkko Mäkinen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri