MEN lausunto 25/2005

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 25/2005
Mainostaja: Rengaskumppanit
Mainostettava tuote: Autonrenkaat
Mainos: Sanomalehtimainos
Annettu: Helsinki, 23.9.2005

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta sanomalehtimainoksesta, jossa mainostetaan autonrenkaita. Kuluttajan käsityksen mukaan mainos on naista esineellistävä ja loukkaava.

Mainostaja ei ole antanut neuvostolle vastinetta asiasta. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen kuvassa on vähäpukeinen nainen ja urheilumallinen henkilöauto. Autokuvan kohdalla lukee: ”Kesäkumit meiltä jokaiseen makuun ja kokoon”. Naisen kuvan alapuolella lukee: ”Tule ja koeaja meidän palvelu!”.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainoksen tarkoituksena on markkinoida autonrenkaita. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa on käytetty katseenvangitsijana vähäpukeista naista ilman asiallista yhteyttä mainostettavaan tuotteeseen.

Mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Jari Kostamo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri