MEN lausunto 6/2009 Lapsille sopimaton mainonta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 6/2009
Mainostaja: EF Education Oy
Mainos: Mainonta internetsivuilla
Annettu: Helsinki, 6.3.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta koskien 14-vuotiaalle lapselle lähetetystä mainosviestiä ”Kuinka hyvä sinä olet flirttaamaan?”. Sähköposti oli lähetetty lapselle osoitettuna hänen äitinsä sähköpostiosoitteeseen. Lausunnonpyytäjän mukaan lapsille ja nuorille osoitetun viestin sisältö on heille sopimaton, ja mainonta on näin ollen epäasiallista.Mainostaja on antanut neuvostolle 3.11.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainosviestin otsikko on ”Kuinka hyvä sinä olet flirttaamaan”. Viestissä viitataan testiin, joka voidaan tehdä mainostavan yrityksen internetsivuilla. Testin avulla voi kokeilla, kuinka hyvä oma kielitaito on tosielämässä. Tarkoituksena on muodostaa annetuista sanoista lauseita, joilla yritetään tehdä vaikutus kuvan tyttöön tai poikaan.

Vastine

Flirttitestin tarkoituksena on ollut osoittaa nuorille, että kielen oppiminen voi olla hauskaa ja innostaa heitä kielen luovaan käyttämiseen interaktiivisella tavalla. Mainostaja tulee tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota siihen, ettei ikänsä ilmoittamatta jättäneille asiakkaille lähetetä kilpailuja markkinoivia viestejä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lapsille sopimaton aineisto tulee selvästi merkitä sellaiseksi.

Kyseessä on kielikursseja ja -matkoja järjestävän yrityksen mainosviesti, jossa kehotetaan tekemään flirttitesti. Mainostajalta saadun selvityksen mukaan viesti on suunnattu 15 vuotta täyttäneille henkilöille. Testin tarkoituksena on ollut innostaa kielten opiskeluun.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensiksi, että mainostajan on noudatettava erityistä vastuullisuutta lapsille ja nuorille suunnatussa markkinoinnissa. Markkinointimateriaali ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti tai moraalisesti.

Kysymyksessä olevan mainoksen osalta mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei kyseessä olevan kaltaista mainontaa voida pitää hyvän tavan vastaisena mainontana yli 15 vuotta täyttäneille henkilöille suunnattuna.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo mainosta kokonaisuutena arvostellen, että mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, hallintojohtaja Pia Huhdanmäki, KTT Annukka Jyrämä, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri