MEN lausunto 7/2009 Muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 7/2009
Mainostaja: Elisa Oyj
Mainos: Suoramarkkinointi
Annettu: Helsinki, 6.3.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta koskien asuntojen ulko-oviin kiinnitettyjä mainoksia. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainokset toimivat oveen jäädessään vinkkeinä murtovarkaille siitä, ettei asunnossa ole ketään kotona.Mainostaja on antanut neuvostolle 16.10.2008 päivätyn vastineen ja 4.11.2008 päivätyn vastineen täydennyksen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on kyse Post It -tarralapusta, jossa on kuva piikkisestä pallokalasta ja teksti: ”Kaupungilla puhutaan, että televisiossasi voisi olla 4 kertaa nykyistä terävämpi kuva. Katso vaikka: www.elisa.fi/hdtv”. Alalaidassa on jakeluyhtiön yhteystiedot.

Vastine

Mainoksia on kiinnitetty oviin tai postilaatikkoihin kohdennetulla alueella ja vain niissä kiinteistöissä, jotka on kytketty mainostajan kaapeli-tv-verkkoon. Mainosyhtiö on poistanut mainokset oma-aloitteisesti 2–3 päivän kuluessa jakelusta.Kampanjassa on käytetty Post It -lappuja, jotka voi helposti poistaa. Kampanjassa on noudatettu osoitteettoman jakelun pelisääntöjä ja toimittu muutoinkin hyvän tavan mukaisesti.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että esitetyn selvityksen mukaan mainosten jakelija on poistanut mainokset oma-aloitteisesti 2–3 päivän kuluessa jakelusta. Se, että viestilaput ovat saattaneet olla asuntojen ulko-ovissa muutaman päivän ajan, ei merkitse, että mainonta olisi hyvän tavan vastaista. Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinointi ei ole ollut ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaista.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, hallintojohtaja Pia Huhdanmäki, KTT Annukka Jyrämä, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri