MEN lausunto 8/2012 Putka Tattoo Oy:n sanomalehtimainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO      16.2.2012

Lausunto: MEN 8/2012
Mainostaja: Putka Tattoo Oy
Media: Sanomalehti
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO TATUOINTIMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä sanomalehtimainoksesta, jossa mainostetaan tatuointiliikettä. Mainos on lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan hyvän tavan vastainen, koska mainoksessa on kaikki arvot täysin hukassa.

Mainos

Mainoskuvassa noin 2-vuotias tyttö istuu tuolilla ja vieressä istuu hiukan vanhempi poika, joka tekee tytön käteen tatuointia tatuointikoneella. Tytöllä on suu auki ja hän vaikuttaa pelokkaalta. Pojalla on suussaan piippu. Poika on ilman paitaa ja pojan rinnassa ja kädessä on isot tatuoinnit. Kuvan yläpuolella lukee ”Putka tattoo piercing”. Kuvan alapuolella lukee ”Tatuoinnit ‒ Lävistykset ‒ Vaatteet ‒ Brodeeraukset ‒ Paitapainatus ‒ Valokuvaus”. Mainoksessa on lisäksi mainostajan yhteystiedot.

Mainostajan lausuma

Mainostaja kiistää toimineensa ICC:n markkinointisääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastaisesti. Mainos ei ole suunnattu lapsille. Kuva on mukaelma eräästä klassisesta valokuvasta, jonka alan harrastajat tunnistavat. Mainostaja tekee tatuointeja alan yleisen käytännön mukaan pääasiallisesti täysi-ikäisille ja huoltajan luvalla 16 vuotta täyttäneille. Kuva on lavastettu. Iholla näkyvät tatuoinnit on lisätty jälkikäteen kuvankäsittelyohjelmalla, piippu ei ollut täytetty millään eikä tatuointikone ollut virtalähteessä kiinni. Kuvaustilanteessa huolehdittiin lasten turvallisuudesta kaikin tavoin.

Tatuoija on ammatti siinä missä poliisi tai palomieskin, eikä markkinoinnissa ole mitenkään tavatonta esittää lapsia näiden ikonisissa univormuissa ja näitä ammatinvalintoja toivottavina. Tämä siitä huolimatta, että molemmat ammatit ovat potentiaalisesti hengenvaarallisia toisin kuin tatuoijan työ. Kuluttajien ei ymmärrettävästi voida olettaa tuntevan alan käytäntöjä tai jakavan samaa makua mainostajan kanssa, mutta on perusteltua olettaa, että mainoksen kohtaavilla kuluttajilla on mukana tervettä järkeä, suhteellisuudentajua ja huumorimieltä. 

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti. Lasta tai nuorta ei saa esittää turvattomassa tilanteessa tai osallistumassa itselleen taikka muille vahinkoa aiheuttavaan toimintaan. Lapsia tai nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan.

Tatuointiliikkeen mainoksessa on kuva pojasta piippu suussa tekemässä pienelle tytölle tatuointia. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että tatuointipalvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille ja sen vuoksi myös sen mainoksessa tulisi käyttää täysi-ikäisiä henkilöitä siitä huolimatta, että mainoksessa on tavoiteltu huumoria.

Tatuointi on suosittua nuorten henkilöiden keskuudessa ja kyseessä olevan kaltainen mainonta puhuttelee juuri heitä. Neuvosto toteaa, että nuoriin kohdistuvassa markkinoinnissa mainostajan yhteiskunnallinen vastuu korostuu. Kyseisen kaltaisen lapsikuvan käyttäminen tatuointimainoksessa on omiaan vahvistamaan totuudenvastaista vaikutelmaa siitä, ettei tatuointiin liittyisi suuria terveysriskejä.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 2 ja 18 artiklojen vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Päivi Romanov ja apulaisjohtaja Petra Wikström.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri