Keskuskauppakamari tukee VM:n näkemyksiä työllisyystoimista

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki. Kuva: Liisa Takala

Keskuskauppakamarin mielestä varhaiseläkereittien poistaminen eli työttömyysputken lopettaminen on ehdottomasti kannatettava asia valtiovarainministeriön tänään julkaisemissa työllisyystoimiehdotuksissa. 

“Jos tavoitteena on – niin kuin pitäisi olla – ikääntyneiden työllisyysasteen kohentaminen, työttömyysputken lopettaminen on siihen tervetullut keino. Työttömyysputki antaa kyllä korkeampaa työttömyystukea ikääntyneille, mutta toisaalta johtaa ikääntyneiden korkeampaan työttömyyteen”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki. 

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään näkemyksensä työllisyystoimista, joita olisi syytä tehdä. Valtiovarainministeriön ehdotukset koostuvat kolmesta osa-alueesta: ikääntyneiden kokonaisuudesta, palveluiden ja työttömyysetuuksien kokonaisuudesta sekä opintoetuuksien kokonaisuudesta. Yhteensä valtiovarainministeriön arvion mukaan työllisyys kohentuisi pysyvästi noin 60 000 henkilöllä. 

”Valtiovarainministeriön asiantuntijoiden näkemykset ovat hyvin perusteltuja, analyyttisiä ja tutkimuskirjallisuuteen perustuvia. Näkemysten kanssa on vaikea olla eri mieltä, kun tavoitteena on julkisen talouden tasapainottaminen työllisyysastetta kasvattamalla”, Kotamäki sanoo. 

Kotamäki muistuttaa, että kun puhutaan yhteisten verorahojen käytöstä, pitäisi tekeminen olla erityisen hyvää ja vaikuttavaa. 

“Nyt näin ei ole VM:n analyysin mukaan esimerkiksi aikuiskoulutustuen suhteen, vaan työllisyystulemat saattavat jopa tämän etuuden takia heikentyä. Ilmiselvästi näin ei voi olla ja epäkohdat tulisi korjata välittömästä”, Kotamäki sanoo. 

Kotamäen mielestä työvoimapalveluiden kokonaisuutta tulisi muuttaa aktiivisempaan ja velvoittavampaan suuntaan. 

“Räikeimmät epäkohdat tulisi korjata nopealla aikataululla. Turvan ja kannusteiden tasapaino pitäisi saattaa sellaiseksi, että 80 prosentin työllisyysaste voisi olla mahdollinen. Tanskan joustoturvamalli on hyvä esikuva, mihin suuntaa tulisi kulkea”, Kotamäki sanoo. 

Kotamäen mukaan kaikki perustuu siihen, että sosiaalivakuutusten eli etuisuuksien on oltava sopivasti mitoitettuja. 

”Liiallinen vakuutus johtaa tehottomuuteen ja kannustinloukkuihin, kun taas liian vähäinen vakuutus johtaa sosiaalisiin ongelmiin. Nyt VM:n näkökulma heijastelee sitä, että vakuutusturvaa olisi syytä hieman lieventää ja virtaviivaistaa työllisyysastetta kasvattavaan suuntaan. Se on erittäin hyvä asia”, Kotamäki sanoo. 

Kotamäen mielestä perjantaina julkaistu valtiovarainministeriön raportti tuo esiin hyviä ehdotuksia. 

“Jälleen kerran on toistettava sama asia, joka on tullut sanottua kovin usein: suurin piirtein tiedetään, mitä on tehtävä, jotta työllisyysaste ja sitä kautta julkinen talous saataisiin nousuun. Päättäjien pulma on, että kuinka ne toimet voisi tehdä ja tulla vielä valittua seuraavalle kaudelle. Tämän palapelin ratkaisu tulee vaatimaan suurta poliittista johtajuutta ja valtiomiesmäisyyttä”, Kotamäki sanoo. 

Kategoriat:Työllisyys, Talous, Mauri Kotamäki