Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteeriksi Sanna Kaistinen

Keskuskauppakamari on nimittänyt välimieslautakunnan pääsihteeriksi OTM, LLM, FM Sanna Kaistisen 1.9.2021 alkaen.

Kaistinen siirtyy tehtävään Avance Asianajotoimistosta, jossa hän on toiminut riidanratkaisuun erikoistuneena asianajajana. Välimiesmenettelyt ovat hänen erityisosaamistaan. Kaistinen on suorittanut Queen Mary University of Londonissa LLM-tutkinnon, jossa hän on keskittynyt kansainväliseen ja kaupalliseen välimiesmenettelyyn. Kaistinen on myös toiminut aktiivisesti alan järjestöissä sekä Willem C. Vis Moot -oikeustapauskilpailussa ja hänellä on laajat kotimaiset ja kansainväliset verkostot.

Välimieslautakunnan pääsihteeri vastaa lautakunnan toiminnasta ja markkinoinnista Suomessa sekä kansainvälisesti.

”Välimieslautakunta on tehnyt pitkäjänteisesti laadukasta työtä instituutin toiminnan kehittämiseksi ja tunnettuuden edistämiseksi. Lautakunnan sääntöjä on uudistettu ja päivitetty säännöllisesti vastaamaan kansainvälisiä standardeja. Kansainvälisten välitysinstituuttien palvelutarjonta kehittyy jatkuvasti, ja tätä kehitystä välimieslautakunnan tulee seurata jatkossakin. Jatkamme työtä sen eteen, että välimieslautakunta palvelee käyttäjiä mahdollisimman hyvin”, Kaistinen sanoo.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on erittäin tyytyväinen Kaistisen valinnasta johtamaan välimieslautakuntaa.

”Kaistisen laaja tausta riidanratkaisusta sekä kansainvälinen kokemus tuovat paljon uutta osaamista välimieslautakunnalle. Siten kansainvälisestikin korkealaatuisen välimiesmenettelymme kehittäminen entistäkin paremmaksi etenee.”, toteaa Romakkaniemi.

Välimiesmenettely on liike-elämän riitojen nopea, kustannustehokas ja luottamuksellinen ratkaisukeino. Välimiesmenettelystä sovitaan tyypillisesti pääsopimukseen otettavalla välityslausekkeella. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta hallinnoi kotimaisia ja kansainvälisiä menettelyjä pitkällä ja monipuolisella kokemuksella. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä, mutta on siitä toiminnallisesti riippumaton.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Lautakunnat, Nimitykset, Juho Romakkaniemi